Dodatek

V tem poglavju si lahko ogledate priročnike naprave in osnovne postopke, potrebne pri uporabi naprave z računalnikom.
Priročniki naprave
Priročniki so na voljo glede na vaš namen.
Priročniki naprave
Navodila za uporabo (ta priročnik) vsebuje informacije o vseh funkcijah naprave, specifikacije in informacije o vzdrževanju naprave. Poiščete lahko določene informacije ter spremenite velikost in postavitev besedila.
Uporaba priročnika Navodila za uporabo
Nastavitve prikaza priročnika
Osnovne postopki pri uporabi z računalnikom
Nastavite računalnik, če želite napravo uporabljati v računalniku in si v računalnika ogledati informacije, nastavljene v napravi. Postopki so predstavljeni s primeri postopkov v operacijskih sistemih Windows in macOS.
Primeri postopkov pri uporabi računalnika
Druge informacije
Okoljske informacije, predpisi in standardi
Obvestilo
Blagovne znamke in avtorske pravice
Programska oprema neodvisnih ponudnikov
9RY2-0J1