Osnovni postopki

V tem poglavju so opisane osnovne operacije, ki so skupne vsem funkcijam stroja, in razumevanje postavitve zaslona.
Upravljanje in varčevanje z energijo
Za varčevanje z energijo ali med čiščenjem lahko izklopite napajanje in ponovno zaženete stroj, da uporabite nastavitve.
Z načinom spanja lahko zmanjšate porabo energije.
Vkloop in izklop naprave
Zmanjšanje porabe energije (način spanja)
Uporaba nadzorne plošče
Za optično branje, kopiranje in izvajanje drugih funkcij ter za konfiguriranje nastavitev naprave uporabite nadzorno ploščo.
Uporaba nadzorne plošče
Ko je prikazan zaslon za prijavo, vnesite potrebne informacije za prijavo, da nadaljujete postopke.
Prijava v napravo
Postavljanje originalov in vlaganje papirja
Pri optičnem branju, pošiljanju faksa ali kopiranju postavite izvirnik na kopirno steklo ali v podajalnik.
V kaseto za papir ali večnamenski pladenj vložite papir za tiskanje in kopiranje glede na način uporabe.
Polaganje originalov
Nalaganje papirja
Registracija in določanje prejemnikov
V imeniku naprave lahko registrirate prejemnike za pošiljanje in shranjevanje optično prebranih podatkov ter faksov.
Poleg določanja prejemnikov iz imenika jih lahko tudi neposredno vnesete, uporabite dnevnik opravil TX in druge metode za njihovo določanje.
Registracija prejemnikov (imenik)
Določanje prejemnikov
Uporaba pomnilniške naprave USB
Pri izmenjavi podatkov med pomnilniško napravo USB in napravo z njo ravnajte pravilno, da preprečite poškodbe naprave in napake.
Vstavljanje in odstranjevanje pomnilniške naprave USB
Prilagajanje funkcij in nastavitev
Za vsako funkcijo lahko registrirate pogosto uporabljene nastavitve ter jih spremenite za lažjo in priročnejšo uporabo naprave.
Registriranje pogosto uporabljenih nastavitev
Prilagoditev glasnosti (za modele s funkcijo faksiranja)
Prilagajanje glasnosti (za modele brez funkcije faksa)
9RY2-025