Nalaganje papirja

Da bi zagotovili kakovost tiskanja, preverite, kakšen je uporaben papir, kako ravnati s papirjem in kako ga shranjevati, ter pripravite ustrezen papir za uporabo s strojem. Papir, ki ga lahko uporabite/Previdnostni ukrepi pri ravnanju s papirjem
V napravo vstavite pripravljen papir in nato konfigurirajte nastavitve velikosti in vrste papirja.
Nalaganje papirja v napravo
V kaseto za papir, ki lahko sprejme veliko količino papirja, vložite papir, ki ga običajno uporabljate.
Če želite začasno uporabiti papir, ki ni vložen v kaseto za papir, ga vložite v večnamenski pladenj.
Nalaganje papirja v kaseto za papir
Nalaganje papirja na večnamenski pladenj
Ko uporabljate ovojnice ali papir z logotipi, bodite pozorni na usmerjenost vloženega papirja in na to, katera stran je usmerjena navzgor.
Priprave in usmerjenost za nalaganje kuvert
Usmerjenost za nalaganje papirja z logotipom
Nastavitve papirja
Da bi zagotovili kakovostno tiskanje in preprečili zastoje papirja, je treba pravilno nastaviti velikost in vrsto papirja glede na vloženi papir.
Določanje velikosti in vrste papirja
9RY2-02W