Posodabljanje vdelane programske opreme

Če dodate funkcije ali nadgradite različico programske opreme, je posodobljena vdelana programska oprema naprave.
Preverite različico vdelane programske opreme in jo posodobite prek interneta ali računalnika glede na okolje uporabe naprave.
: Posodobitev je mogoča    : Posodobitev ni mogoča
Okolje uporab naprave
Povezava prek interneta
Povezava prek računalnika
Žična povezava LAN
Brezžična povezava LAN
Povezava USB
Uporabi IPv6
* Vdelane programske opreme ne morete posodobiti v okolju IPv6. Napravo priključite na računalnik prek vrat USB in jo posodobite v računalniku.

Preverjanje različice vdelane programske opreme

Pred posodobitvijo vdelane programske opreme preverite njeno trenutno različico, po posodobitvi pa preverite, ali je bila posodobitev pravilno izvedena.
V tem poglavju je opisano, kako preverite različico vdelane programske opreme na nadzorni plošči.
Različico vdelane programske opreme lahko preverite tudi na portalu Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) v računalniku. Upravljanje naprave iz računalnika (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Potrebujete skrbniške pravice.
1
Na nadzorni plošči pritisnite [Meni] na zaslonu [Domov]. Zaslon [Domov]
2
Pritisnite [Nastavitve upravljanja] [Nast. odd. UI/Posod. vdelane progr. opr.] [Posodobitev strojne opreme].
Prikaže se zaslon [Posodobitev strojne opreme].
Če se prikaže zaslon za prijavo, vnesite ID upravitelja sistema in kodo PIN ter kliknite [Prijava]. ID in koda PIN upravitelja sistema
3
Izberite [Podatki o različici].
Prikaže trenutno različico vdelane programske opreme.

Posodobitev vdelane programske opreme prek interneta

Uporabite nadzorno ploščo za posodobitev vdelane programske opreme prek interneta. Vdelane programske opreme ne morete posodobiti na portalu Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) v računalniku.
Potrebujete skrbniške pravice. Ko je vdelana programska oprema posodobljena, se naprava samodejno znova zažene.
Zahtevana priprava
V napravi vzpostavite povezavo z internetom. Nastavitev omrežja
1
Na nadzorni plošči pritisnite [Posodob. vdel. prog. opreme] na zaslonu [Domov]. Zaslon [Domov]
Naprava vzpostavi povezavo s strežnikom Canon in preveri, ali je na voljo nova vdelana programska oprema.
Če se prikaže sporočilo [To je najnovejša različica vdelane programske opreme.], ni na voljo nobena posodobitev.
Če se prikaže zaslon za prijavo, vnesite ID upravitelja sistema in kodo PIN ter kliknite [Prijava]. ID in koda PIN upravitelja sistema
2
Na zaslonu za licenciranje pritisnite [Accept].
Prikaže se zaslon za potrditev posodobitve vdelane programske opreme.
3
Pritisnite [Vključeno].
Začne se prenos vdelane programske opreme.
Naprava se po končanem prenosu samodejno znova zažene, vdelana programska oprema pa je posodobljena.
Ne izklopite naprave, dokler ponovni zagon ni končan.

Posodobitev vdelane programske opreme prek računalnika

Posodobite vdelano programsko opremo v računalniku, ki je z napravo povezan prek žičnega omrežja LAN ali vrat USB.
Zahtevana priprava
Prenesite najnovejšo vdelano programsko opremo s Canonovega spletnega mesta za svojo državo/regijo v računalnik, v katerem boste izvedli posodobitev.
https://global.canon/en/support/

Posodobitev v računalniku

Oglejte si »User Support Tool Operation Guide (Navodila za delovanje orodja za podporo uporabnikom)«, ki je priložen vdelani programski opremi.

Preklop naprave v stanje čakanja na posodobitev (način prenosa)

Upoštevajte ta navodila.
Ta postopek izvedite na nadzorni plošči. Tega postopka ne morete izvesti na portalu Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) v računalniku.
Potrebujete skrbniške pravice.
1
Na nadzorni plošči pritisnite [Meni] na zaslonu [Domov]. Zaslon [Domov]
2
Pritisnite [Nastavitve upravljanja] [Nast. odd. UI/Posod. vdelane progr. opr.] [Posodobitev strojne opreme].
Prikaže se zaslon [Posodobitev strojne opreme].
Če se prikaže zaslon za prijavo, vnesite ID upravitelja sistema in kodo PIN ter kliknite [Prijava]. ID in koda PIN upravitelja sistema
3
Pritisnite [Prek računalnika] [Da].
Preklopi napravo v način prenosa in nato še v stanje čakanja na posodobitev.
9RY2-09L