Ustvarjanje ključa in zahteve za podpis potrdila (CSR) ter pridobivanje in registriranje potrdila

Ker potrdilo, ustvarjeno v napravi, ni podpisano s strani izdajatelja potrdil, naprava morda ne bo mogla komunicirati, odvisno od naprave, v kateri se izvaja komunikacija. Če registrirate podpisano potrdilo, ki ga je izdal izdajatelj potrdil, za ključ, omogočite komunikacijo tudi s samoustvarjenim ključem.
Če želite, da izdajatelj potrdil izda podpisano potrdilo, morate poslati zahtevo s priloženo zahtevo za podpis potrdila (CSR). Naprava hkrati ustvari CSR in ključ.
Za več informacij o ključih, ki jih je mogoče ustvariti v napravi, in algoritmu CSR glejte specifikacije za samoustvarjeni ključ in CSR. Ključi in potrdila

Ustvarjanje ključa in zahteve za podpis potrdila (CSR)

Ustvarite ključ in CSR z vmesnikom Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) v računalniku. Na nadzorni plošči ni mogoče ustvariti ključa in potrdila.
Potrebujete skrbniške pravice.
1
Prijavite se na portal Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) v načinu upravitelja sistema. Zagon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
2
Na strani portala Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) kliknite [Settings/Registration]. Stran portala na portalu Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Kliknite [Device Management] [Key and Certificate Settings] [Generate Key].
Prikaže se zaslon [Generate Key].
4
Izberite [Key and Certificate Signing Request (CSR)] in kliknite [OK].
Prikaže se zaslon [Generate Key and Certificate Signing Request (CSR)].
5
V razdelku [Key Settings] vnesite ime ključa in izberite algoritem podpisa in ključa.
Vnesite ime ključa z uporabo enobajtnih črkovno-številskih znakov.
Za algoritem ključa izberite [RSA] ali [ECDSA] in nato izberite dolžino ključa na spustnem meniju. Varnost se izboljšuje z daljšo dolžino ključa, vendar to upočasni obdelavo komunikacije.
6
V razdelku [Certificate Signing Request (CSR) Settings] nastavite podatke o zahtevi CSR.
[Country/Region]
Izberite [Select Country/Region], nato pa v spustnem meniju izberite državo ali regijo ali pa izberite možnost [Enter Internet Country Code] in vnesite kodo države.
[State]/[City]/[Organization]/[Organization Unit]
Vnesite potrebne elemente z uporabo enobajtnih črkovno-številskih znakov.
[Common Name]
Po potrebni vnesite ime zadeve potrdila z uporabo enobajtnih črkovno-številskih znakov. To ime ustreza splošnemu imenu (CN).
7
Kliknite [OK].
Prikaže se zaslon [Key and Certificate Signing Request (CSR) Details].
8
Kliknite [Store in File], da shranite datoteko CSR v računalnik.
9
Odjavite se iz portala Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik).
10
Izdajatelju potrdil pošljite zahtevo skupaj s priloženo datoteko CSR.
Ko je ustvarjena datoteka CSR, je ključ registriran v napravi, vendar ga ne morete uporabljati, dokler ne registrirate potrdila, ki ga je izdal izdajatelj potrdil.

Registracija potrdila, ki ga je izdal izdajatelj potrdil, za ključ

Registrirajte potrdilo na portalu Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) v računalniku. Na nadzorni plošči ni mogoče registrirati potrdila.
Potrebujete skrbniške pravice.
1
Prijavite se na portal Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) v načinu upravitelja sistema. Zagon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
2
Na strani portala Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) kliknite [Settings/Registration]. Stran portala na portalu Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Kliknite [Device Management] [Key and Certificate Settings].
Prikaže se zaslon [Key and Certificate Settings].
4
Kliknite ime ključa (ali ikono potrdila), za katerega želite registrirati potrdilo.
Prikaže se zaslon [Key and Certificate Signing Request (CSR) Details].
5
Kliknite [Register Certificate].
6
V razdelku [Specify File] kliknite [Browse] in določite datoteko potrdila, ki ga je izdal izdajatelj potrdil.
7
Kliknite [Register].
Ikona potrdila, prikazanega v razdelku [Registered Key and Certificate] na zaslonu [Key and Certificate Settings] se spremeni iz [] v [].
8
Odjavite se iz portala Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik).
Ogled in preverjanje podrobnih informacij registriranega potrdila
Kliknite ime ključa (ali ikono potrdila) v razdelku [Registered Key and Certificate] na zaslonu [Key and Certificate Settings], da prikažete podrobnosti potrdila.
Na zaslonu s podrobnostmi potrdila kliknite [Verify Certificate], da preverite, ali je potrdilo veljavno.
Če ključa in potrdila ni mogoče izbrisati
Ključa in potrdila, ki sta v uporabi, ne morete izbrisati. Onemogočite funkcijo, ki je v uporabi, ali jih izbrišite po preklopu na drug ključ in potrdilo.
9RY2-087