[Nastavitve faksa]

Določite nastavitve za pošiljanje faksov.
* Vrednosti, prikazane s krepko rdečo pisavo, so privzete nastavitve posameznih elementov.
* Možnost [Nastavitve faksa] morda ne bo prikazana, kar je odvisno od modela, nameščenih možnosti in drugih nastavitev.

[Sprememba privzetih nastavitev (Faks)]

[Meni] [Nastavitve funkcij] [Pošiljanje] [Nastavitve faksa]
Spremenite privzete nastavitve za pošiljanje faksov. Spreminjanje privzetih nastavitev
Če na zaslonu za pošiljanje faksa pritisnete [Ponastavitev], so nastavitve ponastavljene na vrednosti, določene tukaj.
[Ločljivost]
[200 x 100 dpi (normalna)]
[200 x 200 dpi (fina)]
[200 x 200 dpi (fotografija)]
[200 x 400 dpi (zelo fina)]
[400 x 400 dpi (najvišja)]
[Gostota]
9 ravni
[2-stranski izvirnik]
[Izklopi]
[Knjiga]
[Koledar]
[Ostrina]
7 ravni
[Predogled]
[Izklopi]
[Vklopi]

[Opozorilo o odloženi slušalki]

[Meni] [Nastavitve funkcij] [Pošiljanje] [Nastavitve faksa]
Nastavite glasnost alarma, ki se sproži, ko je priključen telefon ali dodatna slušalka TELEPHONE 6 KIT in je slušalka dvignjena.
Če pomaknete drsnik desno, povečate glasnost.
Če pomaknete drsnik skrajno levo, izklopite zvok.
4 ravni

[ECM za ODD]

[Meni] [Nastavitve funkcij] [Pošiljanje] [Nastavitve faksa]
ECM (način odpravljanja napak) je funkcija, ki izvaja preverjanje in popravljanje, s katerima zagotovi, da v primeru napake med prenosom slike niso poslane poškodovane slike. Tukaj določite, ali je funkcija ECM uporabljena za prenose.
Če uporabljate prenos ECM, iskanje napak med komunikacijo izvajata tako pošiljatelj kot tudi prejemnik, zato mora biti funkcija ECM omogočena tudi na strani prejemnika.
Prenos ECM lahko upočasni komunikacijo, ker se preverjanje in popravljanje napak izvajata med prenosom. Upoštevajte tudi, da lahko še vedno pride do napak, tudi če je omogočen prenos ECM, kar je odvisno od stanja telefonskih linij.
Sprejem ECM omogočite v napravi, da zmanjšate število napak, do katerih pride, ko naprava prejme podatke. [ECM za SPR]
[Izklopi]
[Vklopi]

[Nastavi čas premora]

[Meni] [Nastavitve funkcij] [Pošiljanje] [Nastavitve faksa]
Določite število sekund (čas čakanja) v premoru, ki je vstavljen med številke.
Za pošiljanje faksa mednarodnemu prejemniku vnesite mednarodno dostopno številko, kodo države in številko faksa v tem vrstnem redu. Če klic ni vzpostavljen, vstavite premor med posamezne številke.
Če klic ni vzpostavljen niti po vstavljanju premora, spremenite čas premora.
* Nastavitev [Nastavitev časa premora] morda ni na voljo ali pa se njena vsebina oziroma privzeta nastavitev razlikuje, odvisno od države ali regije.
Od 1 do 4 do 15 (sek.)

[Samodejno ponovno izbiranje]

[Meni] [Nastavitve funkcij] [Pošiljanje] [Nastavitve faksa]
Določite, ali naprava samodejno ponovi klic, če ne more vzpostaviti povezave zaradi razlogov, kot je zasedenost linije.
Če izberete samodejno ponovno izbiranje, lahko določite tudi število ponovnih izbiranj, interval med ponovnimi izbiranji in možnost ponovnega izbiranja, če pride do napake pri prenosu.
* Nastavitev [Samodejno ponovno izbiranje] morda ni na prikazana ali pa se njena vsebina oziroma privzeta nastavitev razlikuje, odvisno od države ali regije.
[Upor. samod. ponovno izbir.]
[Izklopi]
[Vklopi]
[Število ponovnega izbiranja]
Od 1 do 2 do 10 (-krat)
[Interval ponovnega izbiranja]
Od 2 do 99 (minute)
[Pon. izbir., ko pride do nap.]
[Izklopi]
[Vklopi]

[Pred pošilj. prev. ton izbir.]

[Meni] [Nastavitve funkcij] [Pošiljanje] [Nastavitve faksa]
Izberite, ali želite pred izbiranjem pri pošiljanju faksa preveriti, ali je slišen znak centrale.
[Izklopi]
[Vklopi]

[Nastavi linijo]

[Meni] [Nastavitve funkcij] [Pošiljanje] [Nastavitve faksa]
Določite številko faksa naprave, ime enote in število vrstic.
* Številka faksa in ime enote sta prejemniku poslana kot podatki o pošiljatelju. [ID terminala ODD]
[Registr. telefonske št. enote]
[Meni] [Nastavitve funkcij] [Pošiljanje] [Nastavitve faksa] [Nastavi linijo]
Registrirajte številko faksa naprave. Spreminjanje številke faksa in imena enote
[Registracija imena enote.]
[Meni] [Nastavitve funkcij] [Pošiljanje] [Nastavitve faksa] [Nastavi linijo]
Registrirajte ime (ime enote), poslano drugi stranki. Spreminjanje številke faksa in imena enote
[Izbira vrste linije]
[Meni] [Nastavitve funkcij] [Pošiljanje] [Nastavitve faksa] [Nastavi linijo]
Če je naprava priključena na hišno centralo (PBX) ali linijo, ki je v souporabi za domači ali službeni telefon, vrsta linije morda ne bo izbrana samodejno. V takem primeru izberite [Ročno] in določite vrsto linije.
* Če napravo priključite na telefonsko linijo in jo znova zaženete, je vrsta linije običajno izbrana samodejno. Konfiguriranje nastavitev faksa (Vodnik za nastavitev faksa)
* Nastavitev [Izbira vrste linije] morda ni na prikazana ali pa se njena vsebina oziroma privzeta nastavitev razlikuje, odvisno od države ali regije.
[Pulzno]
[Tonsko]

[Hitrost začetka ODD]

[Meni] [Nastavitve funkcij] [Pošiljanje] [Nastavitve faksa]
Zaradi dejavnikov, kot je slaba povezava s telefonsko linijo, se lahko prenos začne šele čez nekaj časa. V tem primeru nastavite začetno hitrost komunikacije na nižjo raven.
[33.600 bps]
[14.400 bps]
[9600 bps]
[7200 bps]
[4800 bps]
[2400 bps]

[Nastavitev tipke R]

[Meni] [Nastavitve funkcij] [Pošiljanje] [Nastavitve faksa]
Če je naprava povezana prek hišne centrale (PBX), je treba nastaviti način dostopa.
Če to možnost nastavite na [PBX], se na zaslonu z osnovnimi nastavitvami faksa prikaže tipka [R]. Če tipki [R] dodelite številko za dostop do zunanje linije, lahko preprosto dostopate do te linije.
* Izberite [PBX], če želite, da je naprava povezana prek hišne centrale (PBX). Delovanje tipke [R], ki je prikazana na zaslonu z osnovnimi nastavitvami faksa, nastavite na [Predpona] ali [Priključitev]. Če izberete [Predpona], na naslednjem zaslonu registrirajte kodo predpone. Kodo predpone vnesite s številskimi tipkami, izberite [Zaustavljeno] in nato še [Uporabi]. Če premora ne vstavite, šifra predpone ne bo registrirana.
[PSTN]
[PBX]*1
[Predpona]
Koda predpone
[Priključitev]
*1 Nastavitev morda ni prikazana ali pa se njena vsebina oziroma privzeta nastavitev razlikuje, odvisno od države ali regije.

[Arhiv dokumenta ODD]

[Meni] [Nastavitve funkcij] [Pošiljanje] [Nastavitve faksa]
Določite, ali je vsebina poslanih faksov samodejno posredovana oziroma shranjena na vnaprej nastavljeno mesto. Varnostno kopiranje poslanih faksov
Če za to nastavitev izberete [Vklopi], določite tudi mesto za posredovanje ali shranjevanje in po potrebi ime datoteke.
[Arhiv dokumenta ODD]
[Izklopi]
[Vklopi]
[Naslov arhiva]
[Ime datoteke]

[Potrdi vneseno številko faksa]

[Meni] [Nastavitve funkcij] [Pošiljanje] [Nastavitve faksa]
Določite, ali želite pri vnosu številke faksa s številskimi tipkami prikazati zaslon za ponovni vnos številke. Potrditev prejemnika pred pošiljanjem
[Izklopi]
[Vklopi]

[Dovoli ODD iz gonilnika faksa]

[Meni] [Nastavitve funkcij] [Pošiljanje] [Nastavitve faksa]
Določite, ali želite dovoliti možnost pošiljanja faksov iz računalnika (faksiranje iz računalnika). Onemogočanje pošiljanja faksov iz računalnika
[Izklopi]
[Vklopi]

[Upor. imenik, ko je sluš. dvignj.]

[Meni] [Nastavitve funkcij] [Pošiljanje] [Nastavitve faksa]
Pri ročnem pošiljanju faksov izberite [Vedno dovoli], da vnesete določeno številko s številskimi tipkami, nato pa določite prejemnika, registriranega v imeniku.
[Ne dovoli po uporabi št. tipke]
[Vedno dovoli]

[Omejitev za zaporedno oddaj.]

[Meni] [Nastavitve funkcij] [Pošiljanje] [Nastavitve faksa]
Določite, ali želite prepovedati prenos faksa več prejemnikom (zaporedno oddajanje). Onemogočanje pošiljanja faksa več prejemnikom
[Izklopi]
[Vklopi]

[Registr.cilja dnevn.v adresar]

[Meni] [Nastavitve funkcij] [Pošiljanje] [Nastavitve faksa]
Določite, ali želite omejiti prejemnike, ki ostanejo v dnevniku poslov oddajanja, da jih ni mogoče registrirati v imeniku. Onemogočanje registracije prejemnikov v dnevniku pošiljanja faksov v imenik
* Nastavitev [Registr.cilja dnevn.v adresar] morda ni na prikazana ali pa se njena vsebina oziroma privzeta nastavitev razlikuje, odvisno od države ali regije.
[Dovoli]
[Ne dovoli]

[ID terminala ODD]

[Meni] [Nastavitve funkcij] [Pošiljanje] [Nastavitve faksa]
Določite, ali naj bodo v glave faksov dodani podatki o pošiljatelju, kot so datum in ura prenosa ter številka faksa naprave.
Če za to nastavitev izberete [Vklopi], lahko določite tudi mesto tiskanja za podatke o pošiljatelju in označite številko faksa.
Možnost [Mesto tiskanja] nastavite na [Znotraj območja slike], če želite mesto tiskanja poravnati z zgornjim delom besedila ali slik na prenesenih straneh. Če želite natisniti podatke o pošiljatelju nad besedilom ali slikami na poslanih straneh, določite možnost [Zunaj območja slike].
Če želite številko faksa naprave objaviti kot telefonsko številko, nastavite možnost [Označi število kot] na [Tel].
[Dodaj ID terminala ODD]
[Izklopi]
[Vklopi]
[Mesto tiskanja]
[Znotraj območja slike]
[Zunaj območja slike]
[Označi število kot]
[Fax]
[Tel]

[Sam. prilag. hitr. ukaz. VoIP]

[Meni] [Nastavitve funkcij] [Pošiljanje] [Nastavitve faksa]
Za varnejši prenos in sprejem faksov v komunikacijskih sistemih VoIP, ki so dovzetni za napake pri komunikaciji, izberite [Vklopi] za to nastavitev.
* Če izberete [Vklopi], upočasnite hitrost komunikacije.
[Izklopi]
[Vklopi]
9RY2-0AW