[Nastavitve optičnega branja in pošiljanja]

Določite nastavitev za pošiljanje e-pošte in I-faksov.
* Vrednosti, prikazane s krepko rdečo pisavo, so privzete nastavitve posameznih elementov.

[Registracija imena enote.]

[Meni] [Nastavitve funkcij] [Pošiljanje] [Nastavitve optičnega branja in pošiljanja]
Registrirajte pošiljatelja e-poštnega sporočila ali I-faksa.
Registrirana imena pošiljateljev so prejemniku poslana z e-poštnim naslovom naprave.
Če ime pošiljatelja ni registrirano, je poslan samo e-poštni naslov naprave.

[Nastavitve e-pošte]

[Meni] [Nastavitve funkcij] [Pošiljanje] [Nastavitve optičnega branja in pošiljanja]
Določite nastavitve za pošiljanje e-poštnih sporočil.
[Sprememba privzetih nastavitev (E-pošta)]
[Meni] [Nastavitve funkcij] [Pošiljanje] [Nastavitve optičnega branja in pošiljanja] [Nastavitve e-pošte]
Spremenite privzete nastavitve za pošiljanje optično prebranih podatkov prek e-pošte. Spreminjanje privzetih nastavitev
Če na zaslonu za pošiljanje e-poštnega sporočila pritisnete [Ponastavitev], so nastavitve ponastavljene na vrednosti, določene tukaj.
[Velikost opt. prebranega dokumenta]
[A4]
[A5R]
[A6]
[B5]
[LTR]
[LGL]
[STMT]
[EXEC]
[FOOLSCAP/FOLIO (215,9 x 330,2 mm)]
[OFICIO (215,9 x 317,5 mm)]
[LETTER (Government) (203,2 x 266,7 mm)]
[LEGAL (Government) (203,2 x 330,2 mm)]
[LEGAL (Indija) (215 x 345 mm)]
[FOOLSCAP (Avstralija) (206 x 337 mm)]
[OFICIO (Brazil) (215,9 x 355,0 mm)]
[OFICIO (Mexico) (215,9 x 341,0 mm)]
[Določite uporabniško velikost]
[Format datoteke]
[PDF]
[PDF (Kompakt)]
[PDF (Kompakt/OCR)]
[PDF (OCR)]
[Nastavitev podrobnosti PDF]
[PDF]/[PDF (Kompakt)]/[PDF (Kompakt/OCR)]/[PDF (OCR)]
[Razdelitev na strani]
     [Izklopi]
     [Vklopi]
[JPEG]
[TIFF]
[Nastavitev podrobnosti TIFF]
[Razdelitev na strani]
[Izklopi]
[Vklopi]
[Gostota]
9 ravni
[Usmerjenost izvirnika]
[Pokončno]
[Ležeče]
[Vrsta izvirnika]
[Tekst]
[Tekst/Foto]
[Foto]
[2-stranski izvirnik]
[Izklopi]
[Knjiga]
[Koledar]
[Ostrina]
7 ravni
[Velikost podatkov]
[Majhna: Prioriteta pomnilnika]
[Standardna]
[Velika: Prioriteta kakovosti slike]
[Predogled]
[Izklopi]
[Vklopi]
[Presk. prazne orig.]
[Izklopi]
[Vklop (predogled)]
[Vklop (brez predogleda)]
[Zadeva/Sporočilo]
[Zadeva]
[Sporočilo]
[Povratni odgovor]
[Brez]
[Določi iz imenika]
[Prioriteta]
[Nizka]
[Standardna]
[Visoka]
[Poveži imenik mobilne naprave]
[Meni] [Nastavitve funkcij] [Pošiljanje] [Nastavitve optičnega branja in pošiljanja] [Nastavitve e-pošte]
Določite, ali je pri pošiljanju optično prebranih podatkov prek e-pošte mogoče določiti prejemnike, registrirane v imeniku v mobilni napravi. Določanje prejemnikov (imenik v mobilni napravi)
Nastavite [Upor. PIN za dostop do dalj. UI-ja] na [Vklopi], če želite pri pošiljanju prejemnikov iz mobilne naprave v napravo kot prejemnik zahtevati vnos kode PIN. Uporabite isto kodo PIN kot kodo PIN za dostop do portala Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik). Nastavitev kode PIN za uporabo portala Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
[Poveži adresar mobilne naprave]
[Izklopi]
[Vklopi]
[Upor. PIN za dostop do dalj. UI-ja]
[Izklopi]
[Vklopi]

[Nastavitve I-faksa]

[Meni] [Nastavitve funkcij] [Pošiljanje] [Nastavitve optičnega branja in pošiljanja]
Določite nastavitve za pošiljanje I-faksov.
[Sprememba privzetih nastavitev (I-faks)]
[Meni] [Nastavitve funkcij] [Pošiljanje] [Nastavitve optičnega branja in pošiljanja] [Nastavitve I-faksa]
Spremenite privzete nastavitve za pošiljanje I-faksov. Spreminjanje privzetih nastavitev
Če na zaslonu za pošiljanje I-faksa pritisnete [Ponastavitev], so nastavitve ponastavljene na vrednosti, določene tukaj.
[Velikost opt. prebranega dokumenta]
[A4]
[A5R]
[A6]
[B5]
[LTR]
[LGL]
[STMT]
[EXEC]
[FOOLSCAP/FOLIO (215,9 x 330,2 mm)]
[OFICIO (215,9 x 317,5 mm)]
[LETTER (Government) (203,2 x 266,7 mm)]
[LEGAL (Government) (203,2 x 330,2 mm)]
[LEGAL (Indija) (215 x 345 mm)]
[FOOLSCAP (Avstralija) (206 x 337 mm)]
[OFICIO (Brazil) (215,9 x 355,0 mm)]
[OFICIO (Mexico) (215,9 x 341,0 mm)]
[Določite uporabniško velikost]
[Gostota]
9 ravni
[Vrsta izvirnika]
[Tekst]
[Tekst/Foto]
[Foto]
[2-stranski izvirnik]
[Izklopi]
[Knjiga]
[Koledar]
[Ostrina]
7 ravni
[Predogled]
[Izklopi]
[Vklopi]
[Zadeva/Sporočilo]
[Zadeva]
[Sporočilo]
[Povratni odgovor]
[Brez]
[Določi iz imenika]
[ID terminala ODD]
[Meni] [Nastavitve funkcij] [Pošiljanje] [Nastavitve optičnega branja in pošiljanja] [Nastavitve I-faksa]
Določite, ali naj bodo v glave I-faksov dodani podatki o pošiljatelju, kot so datum in ura prenosa ter e-poštni naslov naprave.
Če za to nastavitev izberete [Vklopi], lahko določite mesto tiskanja za podatke o pošiljatelju.
Možnost [Mesto tiskanja] nastavite na [Znotraj območja slike], če želite mesto tiskanja poravnati z zgornjim delom besedila ali slik na prenesenih straneh. Če želite natisniti podatke o pošiljatelju nad besedilom ali slikami na poslanih straneh, določite možnost [Zunaj območja slike].
[Dodaj ID terminala ODD]
[Izklopi]
[Vklopi]
[Mesto tiskanja]
[Znotraj območja slike]
[Zunaj območja slike]

[Nastavitve datoteke]

[Meni] [Nastavitve funkcij] [Pošiljanje] [Nastavitve optičnega branja in pošiljanja]
Določite nastavitve delovanja, ki so uporabljene pri shranjevanju optično prebranih podatkov v mapo v skupni rabi ali strežnik FTP.
[Sprememba privzetih nastavitev (Dat.)]
[Meni] [Nastavitve funkcij] [Pošiljanje] [Nastavitve optičnega branja in pošiljanja] [Nastavitve datoteke]
Spremenite privzete nastavitve za shranjevanje optično prebranih podatkov v mapo v skupni rabi ali strežnik FTP. Spreminjanje privzetih nastavitev
Če na zaslonu za shranjevanje v mapo v skupni rabi ali strežnik FTP pritisnete [Ponastavitev], so nastavitve ponastavljene na vrednosti, določene tukaj.
[Velikost opt. prebranega dokumenta]
[A4]
[A5R]
[A6]
[B5]
[LTR]
[LGL]
[STMT]
[EXEC]
[FOOLSCAP/FOLIO (215,9 x 330,2 mm)]
[OFICIO (215,9 x 317,5 mm)]
[LETTER (Government) (203,2 x 266,7 mm)]
[LEGAL (Government) (203,2 x 330,2 mm)]
[LEGAL (Indija) (215 x 345 mm)]
[FOOLSCAP (Avstralija) (206 x 337 mm)]
[OFICIO (Brazil) (215,9 x 355,0 mm)]
[OFICIO (Mexico) (215,9 x 341,0 mm)]
[Določite uporabniško velikost]
[Format datoteke]
[PDF]
[PDF (Kompakt)]
[PDF (Kompakt/OCR)]
[PDF (OCR)]
[Nastavitev podrobnosti PDF]
[PDF]/[PDF (Kompakt)]/[PDF (Kompakt/OCR)]/[PDF (OCR)]
[Razdelitev na strani]
     [Izklopi]
     [Vklopi]
[JPEG]
[TIFF]
[Nastavitev podrobnosti TIFF]
[Razdelitev na strani]
[Izklopi]
[Vklopi]
[Gostota]
9 ravni
[Usmerjenost izvirnika]
[Pokončno]
[Ležeče]
[Vrsta izvirnika]
[Tekst]
[Tekst/Foto]
[Foto]
[2-stranski izvirnik]
[Izklopi]
[Knjiga]
[Koledar]
[Ostrina]
7 ravni
[Velikost podatkov]
[Majhna: Prioriteta pomnilnika]
[Standardna]
[Velika: Prioriteta kakovosti slike]
[Predogled]
[Izklopi]
[Vklopi]
[Presk. prazne orig.]
[Izklopi]
[Vklop (predogled)]
[Vklop (brez predogleda)]
9RY2-0AU