[Nastavitve upravljanja]

Določite nastavitve za upravljanje uporabnikov naprave, sistema in drugih podatkov.

[Upravljanje uporabnikov]

[Meni] [Nastavitve upravljanja]
Registrirajte in upravljajte informacije o skrbniku in uporabnikih naprave.
[Upravljanje uporabnikov]

[Upravljanje naprave]

[Meni] [Nastavitve upravljanja]
Določite in upravljajte nastavitve za informacije ter postopke, povezane s strojno opremo naprave.
[Upravljanje naprave]

[Nastavitev oddaljenega UI/Posodobitev vdelane progr. opreme]

[Meni] [Nastavitve upravljanja]
Določite in upravljajte nastavitve za informacije ter postopke, povezane s programsko opremo naprave.
[Nastavitev oddaljenega UI/Posodobitev vdelane progr. opreme]

[Upravljanje podatkov]

[Meni] [Nastavitve upravljanja]
Upravljajte ali inicializirajte shranjene podatke in nastavitve naprave.
[Upravljanje podatkov]

[Nastavitve varnosti]

[Meni] [Nastavitve upravljanja]
Določite in upravljajte varnostne nastavitve, kot so funkcije preverjanja pristnosti in preverjanja sistema naprave.
[Nastavitve varnosti]

[Inicializacija vseh podatkov/nastavitev]

[Meni] [Nastavitve upravljanja]
Inicializirajte nastavitve in registrirane podatke za ponastavitev na tovarniške nastavitve. Inicializacija nastavitev in podatkov
9RY2-0C5