Konfiguriranje SMB

Ta naprava uporablja komunikacijski protokol SMB (Server Message Block) za shranjevanje optično prebranih podatkov na primer v mapo v skupni rabi. Glede na omrežno okolje boste morda morali nastaviti ime računalnika in ime delovne skupine stroja ter konfigurirati podatke odjemalca SMB, ko se povezujete s strežnikom SMB.

Nastavitev imena računalnika in imena delovne skupine

Nastavite ime računalnika, ki se uporablja za identifikacijo stroja v omrežju, in ime delovne skupine za identifikacijo skupine, ki ji naprava pripada.
Te nastavitve konfigurirajte na portalu Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) v računalniku. Na nadzorni plošči ni mogoče konfigurirati te nastavitve.
Potrebujete skrbniške pravice. Če želite uporabiti nastavitve, morate znova zagnati napravo.
1
Prijavite se na portal Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) v načinu upravitelja sistema. Zagon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
2
Na strani portala Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) kliknite [Settings/Registration]. Stran portala na portalu Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Kliknite [Network Settings] [Computer Name/Workgroup Name Settings] [Edit].
Prikaže se zaslon [Edit Computer Name/Workgroup Name Settings].
4
Vnesite ime računalnika in ime delovne skupine naprave ter kliknite [OK].
Vnesite enobajtne črkovno-številske znake.
V okolju s strežnikom WINS
Potrdite polje [Use NetBIOS].
Imen, ki se začnejo z zvezdico (*), ne morete registrirati v strežnik WINS.
5
Znova zaženite napravo. Vnovičen zagon naprave
Nastavitve so uporabljene.

Konfiguracija odjemalca SMB

Določite nastavitve pri povezovanju s strežnikom SMB (kot je računalnik z mapo v skupni rabi) in različico SMB, ki jo želite uporabiti z odjemalcem SMB.
Te nastavitve konfigurirajte na portalu Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) v računalniku. Na nadzorni plošči ni mogoče konfigurirati te nastavitve.
Potrebujete skrbniške pravice.
1
Prijavite se na portal Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) v načinu upravitelja sistema. Zagon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
2
Na strani portala Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) kliknite [Settings/Registration]. Stran portala na portalu Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Kliknite [Network Settings] [SMB Client Settings] [Edit].
Prikaže se zaslon [Edit SMB Client Settings].
4
Določite nastavitve pri povezovanju s strežnikom SMB in kliknite [OK].
[Authentication Type]
Izberite potrditveno polje glede na protokol preverjanja pristnosti strežnika SMB.
[Require SMB Signature for Connection]
Izberite to potrditveno polje, če želite ob vzpostavitvi povezave s strežnikom SMB zahtevati podpis paketa SMB.
[Require Encryption for Connection]
To potrditveno polje izberite, če želite vzpostaviti povezavo samo s strežnikom SMB, ki podpira šifrirne komunikacije SMB v3.0.
[Timeout]
Vnesite čas čakanja, dokler se strežnik SMB ne odzove.
* Če se naprava ustavi, preden se na primer zaključi shranjevanje optično prebranih podatkov, podaljšajte čakalni čas.
5
Kliknite [Network Settings] [Specified SMB Client Versions] [Edit].
Prikaže se zaslon [Edit Specified SMB Client Versions].
6
Izberite potrditveno polje različice strežnika SMB, s katerim se bo računalnik povezal.
Če je v nastavitvah med povezavo s strežnikom SMB izbrana možnost [Require Encryption for Connection], izberite potrditveno polje [3.0].
7
Kliknite [OK].
Nastavitve so uporabljene.
8
Odjavite se iz portala Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik).
9RY2-01U