Uređivanje i brisanje odredišta u adresaru (upravljačka ploča)

Informacije o odredištima koja su registrirana u adresaru mogu se urediti, a nekorištena odredišta mogu se brisati.
1
Na upravljačkoj ploči pritisnite [Adresar] na zaslonu [Početni zaslon]. Zaslon [Početni zaslon]
2
Potvrdite okvir za odredište koje želite uređivati ili brisati.
Odaberite kazalo pri dnu zaslona adresara da biste filtrirali i pregledali odredišta.
Prilikom brisanja odredišta možete potvrditi okvire većeg broja odredišta i istodobno ih izbrisati.
Za prikaz informacija o odredištu potvrdite okvir uz odredište pa pritisnite [Detalji].
* Nije moguće potvrditi okvire i pogledati informacije o većem broju odredišta.
3
Uredite ili izbrišite odredište.
Uređivanje odredišta
1
Pritisnite [Uredi].
Ako se prikaže zaslon [PIN adresara], unesite PIN i pritisnite [Primijeni].
2
Uredite stavku i pritisnite [Primijeni].
Primjenjuju se uređene informacije.
Brisanje odredišta
1
Pritisnite [Izbriši].
Ako se prikaže zaslon [PIN adresara], unesite PIN i pritisnite [Primijeni].
2
Pritisnite [Da].
Odredište se briše.
Ako je odredište u adresaru uvršteno u „Omiljene postavke”, radnja uređivanja ili brisanja primjenjuje se i na „Omiljene postavke”. Registriranje i primjena omiljenih postavki
9RXR-03F