Prilagodba zaslona [Početni zaslon]

Na zaslonu [Početni zaslon] upravljačke ploče možete brzo odabrati često korištene funkcije.

Dodavanje gumba prečaca

Registrirajte često korištene postavke skeniranja, faksiranja ili kopiranja pa dodajte gumbe prečaca.
Gumbi se na [Početni zaslon] mogu dodavati dok se ne popuni.
Gumbi prečaca dodaju se na upravljačkoj ploči. Gumbi se ne mogu dodavati putem sučelja Remote UI (Udaljeni UI) na računalu.
Potrebne su administratorske ovlasti.
Potrebne pripreme
Postavke koje želite spremiti kao gumbe prečaca registrirajte kao omiljene postavke. Registriranje i primjena omiljenih postavki
1
Na upravljačkoj ploči pritisnite [Postavke počet. zaslona] na zaslonu [Početni zaslon]. Zaslon [Početni zaslon]
Ako se prikaže zaslon za prijavu, unesite ID upravitelja sustava i PIN pa kliknite [Prijava]. ID i PIN upravitelja sustava
2
Pritisnite [Odaberi gumb za prikaz].
Prikazuje se zaslon [Odaberi gumb za prikaz].
3
Odaberite funkciju koju želite dodati kao gumb prečaca.
4
Potvrdite okvire za postavke koje želite spremiti kao gumbe prečaca pa pritisnite [Primijeni].
Prikazat će se opis gumba prečaca.
5
Pritisnite [OK].
Gumbi prečaca dodaju se na [Početni zaslon].
Brisanje dodanih gumba prečaca
U 4. koraku poništite okvire za postavke koje želite izbrisati pa pritisnite [Primijeni].
Kada je [Početni zaslon] pun i više se ne mogu dodavati gumbi prečaca
Izbrišite sve nepotrebne gumbe prečaca.

Promjena rasporeda gumba

Gumbi na zaslonu [Početni zaslon] mogu se prerasporediti i premjestiti na drugu karticu.
U ovome se odjeljku opisuje kako promijeniti raspored prikaza putem upravljačke ploče.
Raspored prikaza možete promijeniti i putem sučelja Remote UI (Udaljeni UI) na računalu. Putem sučelja Remote UI (Udaljeni UI) možete i promijeniti nazive kartica. Preraspoređivanje gumba i promjena naziva kartica (Remote UI (Udaljeni UI))
Potrebne su administratorske ovlasti.
1
Pritisnite i držite bilo koji gumb na zaslonu [Početni zaslon]. Zaslon [Početni zaslon]
Ako se prikaže zaslon za prijavu, unesite ID i PIN upravitelja sustava pa pritisnite [Prijava]. ID i PIN upravitelja sustava
2
Provjerite poruku pa pritisnite [Da].
Prikazuje se zaslon [Promjena rasporeda i konfiguriranje gumba].
3
Povucite gumb koji želite premjestiti i ispustite ga na željenome mjestu.
Kada povučete gumb na drugu karticu, on se premješta na tu karticu.
4
Pritisnite [Primijeni].
Gumbi su premješteni na drugo mjesto na zaslonu [Početni zaslon] .
9RXR-02L