Uključivanje i isključivanje uređaja

Prilikom ručnog uključivanja uređaja obavezno se poslužite ručnim prekidačem za napajanje.
Osim pomoću prekidača za napajanje, uređaj se može isključiti i ponovno pokrenuti pomoću sučelja Remote UI (Udaljeni UI) na računalu.
Uređaj se može konfigurirati i tako da se automatski isključi tijekom dana i razdoblja kada nije u upotrebi.
9RXR-026