Ponovno pokretanje uređaja

Pri mijenjanju postavki uređaja možda ćete, ovisno o postavki, morati ponovno pokrenuti uređaj da bi se na uređaju te promjene primijenile.
Kada postavke mijenjate putem upravljačke ploče i Remote UI (Udaljeni UI), uređaj se može ponovno pokrenuti pomoću prekidača za napajanje ili putem Remote UI (Udaljeni UI).
Ponovnim pokretanjem uređaja brišu se svi podaci koji čekaju na ispis.
Sljedeći se podaci pohranjuju i ne brišu čak i kad se uređaj ponovno pokrene:
primljeni podaci spremljeni u memoriji
podaci koji čekaju na slanje
izvješća koja će se automatski ispisati kada se pošalju ili prime podaci

Ponovno pokretanje uređaja pomoću prekidača za napajanje

1
Pritisnite prekidač za napajanje.
Upravljačka će se ploča i napajanje isključiti.
Za isključenje napajanja možda će biti potrebno nekoliko minuta.
2
Prije ponovnog pritiskanja prekidača za napajanje nakon isključivanja potrebno je pričekati barem deset sekundi.
Uređaj se pokreće.

Ponovno pokretanje uređaja pomoću sučelja Remote UI (Udaljeni UI)

Za ponovno pokretanje uređaja putem sučelja Remote UI (Udaljeni UI) potrebne su administratorske ovlasti.
1
Prijavite se na Remote UI (Udaljeni UI) u načinu rada za upravitelja sustava. Pokretanje sučelja Remote UI (Udaljeni UI)
2
Na stranici portala sučelja Remote UI (Udaljeni UI) kliknite [Settings/Registration]. Stranica portala sučelja Remote UI (Udaljeni UI)
3
Kliknite [Restart Device].
Prikazuje se zaslon [Restart Device].
4
U odjeljku [Device Status] provjerite ima li funkcija koje su u tijeku pa kliknite [Execute].
Prikazat će se poruka kojom se potvrđuje ponovno pokretanje.
5
Kliknite [OK].
Prikazat će se zaslon na kojem piše da se uređaj ponovno pokreće i zatim će se uređaj ponovno pokrenuti.
Kada se uređaj ponovno pokrene, prekinut će se i veza sa sučeljem Remote UI (Udaljeni UI).
9RXR-029