Zaslon [Postavke glasnoće]

Kada pritisnete tipku za glasnoću zvuka () na upravljačkoj ploči ili tipku za glasnoću zvuka () [Druge pos. glas.], prikazuje se zaslon [Postavke glasnoće].
Možete podesiti glasnoću zvukova obavijesti koje uređaj emitira, npr. prilikom uspješnog slanja i primitka faksova, i odrediti hoće li vas zvukovima obavještavati o svojim operacijama i statusima.
[Ton zvona], [Ton završetka TX-a], [Ton RX dovršen], [Ton završetka skeniranja] (za modele opremljene funkcijom faksa)
Možete podesiti glasnoću zvuka dolaznog faksa i zvukova koji vas obavještavaju o uspješnom slanju i primitku faksova te uspješnom skeniranju izvornika.
[Ton upisa]
Postavite želite li da se emitira zvuk kad pritišćete tipke i gumbe na upravljačkoj ploči.
[Pogrešan ton upisa]
Postavite hoće li se reproducirati zvuk kada se pritisne gumb koji nije valjan, kao, primjerice, kad unesete vrijednost izvan raspona postavke.
[Ton obnavljanja zaliha]
Postavite hoće li se emitirati zvuk kada se približi kraj vijeka trajanja spremnika tonera.
[Ton upozorenja]
Postavite hoće li se reproducirati zvuk kada na uređaju dođe do zaglavljenja papira ili nekog drugog kvara.
[Ton dovršenog zadatka]
Postavite hoće li se reproducirati zvuk kada se na uređaju dovrši kopiranje, skeniranje ili neka druga radnja.
[Ton nač. uštede energ.]
Odredite hoće li se emitirati zvuk kada uređaj uđe u stanje mirovanja i izađe iz njega.
[Izv. u tonu otkrivanja ulagača]
Postavite hoće li se reproducirati zvuk kad uređaj prepozna izvornik umetnut u ulagač.
9RXR-045