Slanje faksa nakon telefonskog poziva (ručno slanje)

Možete slati faks nakon telefonskog razgovora. Za uspostavljanje telefonskog poziva potreban je telefon ili dodatni komplet TELEPHONE 6 KIT. U ovom se odjeljku opisuje kako poslati faks nakon telefonskog razgovora.
Za slanje faksa tijekom dolaznog poziva prvo podignite slušalicu da biste se javili na poziv, a zatim poduzmite sljedeće korake. Za uspostavljanje telefonskog poziva ne morate provesti 4. i 5. korak.
Stranice koje se mogu skenirati i uputiti na ručno slanje ograničene su na sljedeći način:
Kada se izvornik postavi na ulagač, skenira se samo jedna strana.
Kada se izvornik postavi na kopirno staklo, može se poslati samo jedna njegova stranica.
1
Postavite izvornik. Smještanje izvornika
2
Na upravljačkoj ploči pritisnite [Faks] na zaslonu [Početni zaslon]. Zaslon [Početni zaslon]
Prikazat će se zaslon za faks.
3
Na kartici [Post. načina TX/RX] konfigurirajte izvorne postave skeniranja. Postavke skeniranja izvornika za faksiranje
4
Podignite slušalicu.
5
Na kartici [Unesite odred.] navedite odredište ili to učinite na kartici [Definirajte odredište] ili pak [Adresar]. Definiranje odredišta
Da biste uputili telefonski poziv, unesite broj faksa pomoću numeričkih tipki ili odaberite registrirano odredište.
6
Nakon telefonskog razgovora zamolite primatelja da postavi svoj faks-uređaj za primanje faksa.
7
Kada začujete zvučni signal, pritisnite [Start], a zatim spustite slušalicu.
Skeniranje originala započinje.
Za otkazivanje slanja faksa pritisnite [Odustani] [Da]. Otkazivanje slanja faksa
Nakon dovršetka skeniranja izvornika šalje se faks. Prikaz statusa i zapisnika slanja nalazi se u rubrici [Nadzor statusa]. Provjera statusa i zapisnika za poslane i primljene faksove
Kada se prikaže [Format skena]
Odaberite veličinu postavljenog izvornika.
Odredišta i postavke za ručno slanje nisu zabilježene u zapisniku zadataka slanja.
9RXR-068