Provjera statusa i zapisnika za poslane i primljene faksove

Procesima kojima upravlja uređaj, koji obuhvaćaju slanje i primanje faksova, upravlja se kao zadacima. Provjerom statusa i zapisnika zadataka možete utvrditi je li zadatak ispravno poslan ili primljen te koji je uzrok pogrešaka koje su se pojavile.
Ako su postavke konfigurirane tako da se faksovi koji se ne mogu proslijediti spremaju, ti se faksovi mogu ispisati na računalu ili proslijediti na neko drugo odredište.
* Ako je zapisnik postavljen tako da se ne prikazuje, provjeriti možete samo status slanja i primanja. [Prikaz dnevnika zadataka]

Provjera poslanih i primljenih faksova

Možete provjeriti status i zapisnik poslanih i primljenih faksova.
Možete i provjeriti broj stranica faksa i brojeve faksa odredišta i pošiljatelja te proslijediti faksove na čiji se primitak i ispis čeka.
U ovom se odjeljku opisuje kao provjeriti status i zapisnik s pomoću upravljačke ploče.
Status i zapisnik mogu se provjeriti i pomoću funkcije Remote UI (Udaljeni UI) na računalu. Faksove spremljene u memoriju možete ispisati putem sučelja za daljinski pristup Remote UI (Udaljeni UI). Provjera korištenja i zapisnika uz Remote UI
1
Na upravljačkoj ploči pritisnite [Nadzor statusa] na zaslonu [Početni zaslon] ili na nekom drugom mjestu. Zaslon [Početni zaslon]
Prikazuje se zaslon [Nadzor statusa].
2
Pritisnite [Zadatak TX-a] ili [RX zadatak].
3
Provjerite status i zapisnik na svakoj kartici.
Prilikom provjere statusa poslanih i primljenih faksova
1
Na karticama [Status TX zadatka] i [Status RX zadatka] provjerite zadatke koji se obrađuju ili čekaju na obradu.
Faksovi spremljeni u memoriju prikazuju se na kartici [Status RX zadatka] sa statusom [Čekanje na ispis].
2
Odaberite zadatak da bi vam se prikazale pojedinosti o njemu.
Prikazat će se pojedinosti o zadatku.
3
Pregledajte broj stranica, brojeve faksa odredišta i pošiljatelja te druge podatke.
Kada faks ima više odredišta, pritisnite [Odredište] da bi se ona prikazala na popisu.
Pritisnite [Prosljeđivanje] da biste proslijedili faksove na čiji se primitak ili ispis čeka na odredište registrirano u adresaru. Ne možete proslijediti faksove čije je primanje ili ispis u tijeku.
Prilikom provjere zapisnika poslanih i primljenih faksova
1
Na karticama [Zapis zadataka TX-a] i [Evidencija RX zadatka] provjerite dovršene zadatke slanja i primanja.
2
Odaberite zadatak da bi vam se prikazale pojedinosti o njemu.
Prikazat će se pojedinosti o zadatku.
3
Pregledajte broj stranica te brojeve faksa odredišta i pošiljatelja.
Kada faks ima više odredišta, pritisnite [Odredište] da bi se ona prikazala na popisu.
Ako se u zapisniku zadataka slanja/primanja prikazuje [Pogreška]
Slanje ili primanje otkazano je ili je došlo do pogreške.
Ako se prikaže troznamenkasti broj koji počinje znakom "#" (šifra pogreške), pomoću te šifre pogreške možete potražiti uzrok i rješenje. Prikazuje se poruka o pogrešci
Registriranje odredišta u adresaru
Na zaslonu na kojem se prikazuju pojedinosti o zadatku pritisnite [Regist. u adresar] da biste registrirali odredište u adresaru.
* Ova radnja nije dostupna kada postoji više odredišta.

Provjera faksova čije prosljeđivanje nije uspjelo

Ako prosljeđivanje faksa nije uspjelo, no taj je faks zabilježen u memoriji, možete ga ispisati ili proslijediti na drugo odredište i pregledati njegov sadržaj.
U ovom se odjeljku opisuje kako provjeriti sadržaj faksa putem upravljačke ploče.
Sadržaj faksa može se provjeriti i putem sučelja za daljinski pristup Remote UI (Udaljeni UI) na računalu. Sadržaj faksa možete pregledati putem sučelja za daljinski pristup Remote UI (Udaljeni UI). Provjera korištenja i zapisnika uz Remote UI
Potrebne pripreme
Konfigurirajte postavke tako da se faksovi koji se ne mogu proslijediti spremaju u memoriju uređaja. Automatsko prosljeđivanje i sigurnosno kopiranje primljenih faksova
1
Na upravljačkoj ploči pritisnite [Nadzor statusa] na zaslonu [Početni zaslon]. Zaslon [Početni zaslon]
Prikazuje se zaslon [Nadzor statusa].
2
Pritisnite [Pogreške prosljeđivanja faksa].
Prikazuje se popis zadataka vezanih uz faksove koji se ne mogu proslijediti.
3
Odaberite zadatak koji želite provjeriti.
Prikazat će se pojedinosti o zadatku.
4
Ispišite faks ili ga proslijedite na drugo odredište i pregledajte njegov sadržaj.
Da biste ga ispisali pomoću uređaja, pritisnite [Ispiši] [Da].
Da biste poslali ili spremili faks na odredište koje se razlikuje od zadanog odredišta za prosljeđivanje, pritisnite [Prosljeđivanje], potvrdite okvir odredišta registriranog u adresaru i pritisnite [Primijeni].
9RXR-06K