Skeniranje

Možete skenirati dokumente, fotografije i druge tiskane materijale („izvornike”) i pretvarati ih u podatke. Ti pretvoreni podaci („skenirani podaci”) mogu se spremiti u obliku slike ili PDF datoteke i slati na načine opisane u nastavku.
Spremanje na računalo
Skenirane podatke možete spremati na računalo povezano s uređajem.
Možete konfigurirati postavke skeniranja i spremati skenirane podatke na računalo pomoću upravljačkog programa skenera i aplikacije instalirane na računalu.
Dostupne su ove dvije metode.
Skeniranje s uređaja
Možete skenirati koristeći format i odredište za spremanje koji su unaprijed definirani u aplikaciji.
Na taj se način skenirani podaci spremaju na računalo jednostavnim korištenjem uređaja, što je praktično za skeniranje većeg broja izvornika.
Priprema za spremanje skeniranih podataka na računalo
Skeniranje (spremanje na računalo)
Skeniranje putem računala
Možete skenirati koristeći format i odredište za spremanje koji se definiraju prilikom skeniranja.
Ta vam metoda omogućuje da skenirane podatke odmah vidite na zaslonu računala kako biste mogli provjeriti kvalitetu slike i napraviti prilagodbe.
Priprema za spremanje skeniranih podataka na računalo
Skeniranje s računala (spremanje na računalo)
* U sustavu macOS možete koristiti funkciju AirPrint, koja je standardna u tom sustavu, da biste skenirali podatke s računala bez potrebe za instalacijom upravljačkog programa skenera ili aplikacije. Upotreba aplikacije s podrškom za AirPrint radi ispisa i skeniranja podataka te slanja faksova
Spremanje na USB memorijski pogon
Skenirane podatke možete spremiti na USB memorijski pogon priključen na uređaj.
To je praktično prilikom upotrebe skeniranih podataka na računalu koje nema mrežnu vezu ili kada ste u pokretu.
Priprema za spremanje skeniranih podataka na USB memorijski pogon
Skeniranje (spremanje na USB memorijski pogon)
Slanje e-poštom
Skenirane podatke možete slati e-poštom u obliku privitka.
Kao i prilikom slanja obične e-pošte, možete dodati predmet i poruku te navesti više odredišta.
Priprema za slanje skeniranih podataka e-poštom
Skeniranje (slanje e-poštom)
Spremanje u zajedničku mapu ili na FTP poslužitelj
Skenirane podatke možete spremiti u zajedničku mapu na računalu ili na FTP poslužitelj.
To je praktično pri zajedničkom korištenju skeniranih podataka s papirnatog dokumenta na mreži.
Priprema za spremanje skeniranih podataka u zajedničku mapu
Priprema za spremanje skeniranih podataka na FTP poslužitelj
Skeniranje (spremanje u zajedničku mapu ili na FTP poslužitelj)

Pročitajte i odjeljak .

Slanje skeniranih podataka internetskim faksom (I-faksom)
Skenirane podatke možete slati pomoću sustava internetskog faksa (I-faksa).
Skenirani se podaci šalju e-poštom kao TIFF datoteka u privitku. Omogućuje slanje faksa bez upotrebe telefonske linije da bi se smanjili troškovi komunikacije. Za upotrebu te značajke odredište mora podržavati I-faks.
Uporaba internetskog faksa (I-faksa)
9RXR-052