Priprema za spremanje skeniranih podataka na FTP poslužitelj

Po potrebi konfigurirajte način rada PASV.
Način rada PASV konfigurirajte kada postoji vatrozid između uređaja i FTP poslužitelja koji služi kao lokacija za spremanje skeniranih podataka.
Konfiguriranje načina rada PASV za FTP
Registrirajte podatke o FTP poslužitelju u adresaru.
Podatke za pristup FTP poslužitelju registrirajte u adresaru uređaja. Za njihovo registriranje upotrijebite Remote UI (Udaljeni UI) na računalu. Morate registrirati sve FTP poslužitelje koji služe kao lokacije za spremanje. Te se informacije ne mogu registrirati putem upravljačke ploče.
Registriranje odredišta u adresaru (Remote UI (Udaljeni UI))
9RXR-05E