Introducerea caracterelor

Introduceți caracterele alfanumerice utilizând tastatura și tastele numerice de pe panoul de control.
Puteți introduce caractere și prin utilizarea unei tastaturi USB comerciale conectate la aparat.

Introducerea caracterelor de la panoul de control

Puteți introduce litere, cifre și simboluri folosind panoul de control.
Tipul de caractere pe care le puteți introduce poate fi limitat în funcție de element.
Dacă intervalul de introducere a valorilor este limitat, valoarea pe care o puteți introduce este afișată în paranteze ( ) lângă câmpul de introducere.
Modificarea tipului de caractere
Selectați [a] or [1/#] pentru tipul de caracter de introdus.
Nu puteți modifica tipul de caracter pentru elementele al căror tip de caractere este limitat.
Introducerea caracterelor și a spațiilor
Apăsați pe caracterul sau pe simbolul de introdus.
Apăsați pe [] or [] pentru a afișa caracterele care nu sunt vizibile pe ecran.
Pentru a introduce majuscule, apăsați pe [].
Pentru a introduce un spațiu, apăsați pe [Spaţiu]. Puteți introduce un spațiu și deplasând cursorul la sfârșitul caracterelor și apăsând pe [].
Ștergerea caracterelor
Apăsați pe [] pentru a șterge un caracter.
Apăsați și mențineți [] pentru a șterge continuu caractere.
Deplasarea cursorului
Apăsați pe [] sau pe [].
Introducerea numerelor cu ajutorul tastelor numerice
Tastele numerice apar pentru elementele care permit numai numere.
Apăsați pe numerele de pe tastele numerice pentru a introduce o valoare.
Pentru a șterge un număr, apăsați pe [].
Când se afișează [] și [], puteți apăsa pe acestea pentru a muta cursorul.
Când tastele [+] și [-] sau un glisor apare în locul tastaturii sau a tastelor numerice, apăsați-le sau glisați-le pentru a seta valoarea, Setați valoarea folosind butoanele [+] și [-] sau glisorul.

Introducerea caracterelor utilizând o tastatură USB

Puteți introduce caracterele în același mod ca la un computer, prin conectarea unei tastaturi USB comerciale la portul USB amplasat în partea din față a aparatului. Partea frontală
* Puteți introduce în continuare caractere folosind panoul de control atunci când o tastatură USB este conectată la aparat.
Tastatura USB conectată poate fi oricând deconectată de la aparat. Nu este necesară întreruperea în prealabil a conexiunii.
Este posibil ca [Backspace], [Home], [End] și alte taste să nu fie utilizabile. Apăsarea pe o tastă inutilizabilă nu determină introducerea unui caracter.
În funcție de limba de afișare, este posibil ca unele caractere să nu fie corect introduse.
În funcție de tipul de tastatură USB, este posibil ca aceasta să nu funcționeze corect.
Puteți specifica aspectul tastaturii USB (aspect SUA sau Marea Britanie). [Aspect tastatură engleză]
9RY0-02K