Pregătiri pentru conexiunea directă

Activați funcția de conexiune directă a aparatului. Dacă aparatul nu este conectat la o rețea, trebuie să verificați setările tipului de conexiune la rețea.

Activarea funcției de conexiune directă

În această secțiune este descris modul de configurare a setărilor folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer.
În panoul de control, selectați [Meniu] pe ecranul [Pornire], apoi selectați [Preferinţe] pentru a configura setările. [Setări conexiune directă]
Sunt necesare privilegii de administrator. Aparatul trebuie repornit pentru aplicarea setărilor.
1
Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)
2
În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)
3
Faceți clic pe [Network Settings] [Direct Connection Settings] [Edit].
Se afișează ecranul [Edit Direct Connection Settings].
4
Bifați caseta de selectare [Use Direct Connection].
5
Configurați funcția de conexiune directă, după cum este necesar.
Când conectați mai multe dispozitive mobile simultan, trebuie să specificați SSID și cheia de rețea.
Pentru întreruperea automată a conexiunii
Bifați caseta de selectare [Terminate Direct Connection Session] și introduceți perioada de timp după care conexiunea directă este întreruptă. Când sunt conectate mai multe dispozitive mobile, acestea vor fi deconectate după trecerea perioadei de timp de la ultima conexiune inițiată.
Pentru modificarea adresei IP pentru conexiune
În [IP Address for Direct Connection], introduceți orice adresă IP.
Pentru a specifica SSID și cheia de rețea (când se conectează mai multe dispozitive mobile simultan)
În mod implicit, pentru SSID și cheia de rețea ale aparatului se alocă automat un șir aleatoriu de caractere de fiecare dată când se efectuează conexiunea directă.
Pentru a specifica manual SSID și cheia de rețea, în [Access Point Mode Settings], bifați caseta de selectare [Specify SSID to Use] sau [Specify Network Key to Use] și introduceți un SSID sau o cheie de rețea folosind caractere alfanumerice cu un octet.
Pentru a permite dispozitivelor mobile să se conecteze întotdeauna la aparat
În mod implicit, trebuie să utilizați panoul de control pentru a trece aparatul în starea de așteptare atunci când doriți să stabiliți o conexiune directă.
Pentru a permite dispozitivelor mobile să se conecteze întotdeauna la aparat, în [Access Point Mode Settings], specificați SSID și cheia de rețea și bifați caseta de selectare [Always Keep Enabled If SSID/Network Key Is Specified] în [Keep Connection Enabled].
6
Faceți clic pe [OK].
7
Reporniți aparatul. Repornirea aparatului
Setările sunt aplicate.

Verificarea tipului de conexiune la rețea al aparatului

Dacă aparatul nu este conectat la o rețea (LAN cu fir sau wireless), verificați dacă tipul de conexiune de rețea este setat la LAN cu fir.
Dacă aparatul este conectat la o rețea, nu trebuie să verificați aceasta.
1
Pe panoul de control, apăsați pe [Monitor stare] de pe ecranul [Pornire] sau altă locație. Ecranul [Pornire]
Se afișează ecranul [Monitor de stare].
2
Apăsați pe [Informaţii reţea] [Tip conexiune reţea].
Se afișează ecranul [Tip conexiune reţea].
3
Verificați dacă este afișat mesajul [Reţea cablată].
Dacă tipul de conexiune este setat la LAN cu fir, puteți stabili o conexiune directă inclusiv dacă aparatul nu este conectat la o rețea.
Când se afișează mesajul [Reţea fără fir] în [Tip conexiune]
Când aparatul nu este conectat la o rețea LAN wireless, nu se poate stabili o conexiune directă. Conectați aparatul la o rețea LAN wireless sau comutați tipul de conexiune la LAN cu fir.
Conectarea la o rețea LAN wireless
Selectarea rețelei LAN cablate sau wireless
9RY0-074