Verificarea unui certificat primit cu OCSP

Online Certificate Status Protocol (OCSP) este un protocol pentru o solicitare adresată unui responder OCSP (server care acceptă OCSP) cu privire la starea de revocare a unui certificat primit de la o autoritate de certificare.
Puteți configura setările pentru verificarea valabilității unui certificat pe care aparatul îl primește din partea unei autorități de certificare folosind OCSP.
Configurați aceste setări folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. Nu puteți utiliza panoul de control pentru configurarea setărilor.
Sunt necesare privilegii de administrator.
1
Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)
2
În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)
3
Faceți clic pe [Device Management] [OCSP (Online Certificate Status Protocol) Settings] [Edit].
Se afișează ecranul [Edit OCSP (Online Certificate Status Protocol) Settings].
4
Bifați caseta de selectare [Use OCSP (Online Certificate Status Protocol)].
5
Setați nivelul de verificare a certificatului și responderul OCSP.
[Certificate Verification Level]
Setați dacă validarea certificatului se va efectua chiar dacă starea sa de revocare nu poate fi confirmată, ca atunci când aparatul nu se poate conecta la un responder OCSP.
[OCSP Responder Settings]
Specificați adresa URL a responderului OCSP.
[Custom URL]
Când s-a selectat [Use Custom URL] sau [Use Certificate URL (Use Custom URL If Certificate URL Cannot Be Retrieved)], introduceți adresa URL a responderului OCSP.
[Communication Timeout]
Introduceți timpul de la începutul căutării până la expirare, în secunde.
6
Faceți clic pe [OK].
Setările sunt aplicate.
7
Deconectați-vă de la IU la distanță.
9RY0-08C