Apar dungi

Remediați problema verificând, în următoarea ordine:

Pasul 1: Verificarea hârtiei

Utilizați o hârtie corespunzătoare?
Verificați dacă hârtia din aparat este utilizabilă și înlocuiți-o cu hârtie corespunzătoare, după cum este necesar.
Hârtie utilizabilă
Încărcarea hârtiei

Pasul 2: Verificarea suprafeței de scanare

Suprafața de scanare este murdară?
Curățați suprafața de scanare sau partea din spate a alimentatorului, dacă este murdară.
Curățarea suprafeței de scanare
Curățarea alimentatorului

Pasul 3: Verificarea cartușului de toner

Verificați cantitatea de toner rămasă în cartușul de toner.
Verificați cantitatea de toner rămasă în cartuș și înlocuiți cartușul cu toner redus.
Verificarea volumului disponibil de consumabile
Înlocuirea cartuşului de toner
* În funcție de starea de utilizare a aparatului, cantitatea de toner efectiv rămasă poate fi mai redusă decât cea indicată sau există riscul deteriorării componentelor. Dacă problema persistă, înlocuiți cartușul de toner.

Pasul 4: Verificarea mediului de utilizare a utilajului

Utilizați aparatul într-un mediu cu schimbări bruște de temperatură?
Schimbările bruște de temperatură pot crea condens, care poate duce la imagini și text șterse sau neclare. Setarea opțiunii [Control condens] la [Pornit] poate remedia problema.
[Pornire] de pe panoul de control [Meniu] [Reglare/Întreţinere] [Întreţinere] [Control condens] [Pornit]
* În timpul eliminării condensului, este posibilă evacuarea unei coli albe de hârtie, care nu este imprimată corect. Dacă setați această opțiune la [Pornit], puteți seta dacă veți restricționa imprimarea.
* Dacă setați această opțiune la [Pornit], trebuie să mențineți aparatul pornit, pentru a elimina condensul. Setarea Oră de oprire automată este dezactivată.
Aparatul este instalat într-o locație expusă la vânt puternic, de exemplu, de la o instalație de aer condiționat?
În caz afirmativ, reglați direcția aerului și volumul instalației de aer condiționat.
Dacă aceasta nu are efect, setarea opțiunii [Comutare metodă alimentare hârtie] la [Prioritate faţă de tipărit] poate contribui la îmbunătățirea problemei.
[Pornire] de pe panoul de control [Meniu] [Setări funcţii] [Comune] [Setări alimentare hârtie] [Comutare metodă alimentare hârtie]  [Prioritate faţă de tipărit]
* Când selectați [Prioritate faţă de tipărit], viteza de imprimare pentru imprimarea pe o față va scădea.

Pasul 5: Verificarea stării de întreținere

Ați curățat ansamblul de fixare?
Aceste simptome pot interveni când ansamblul de fixare este murdar. În acest caz, curățați ansamblul de fixare. Curățarea unității de fixare

Pasul 6: Verificarea dungilor la marginile hârtiei

Apar dungi la marginile hârtiei?
Setarea opțiunii [Red. încreţituri (um.)/dungi] la [Pornit] poate rezolva problema.
[Pornire] de pe panoul de control [Meniu] [Reglare/Întreţinere] [Reglare calitate imagine] [Procesare specială] [Red. încreţituri (um.)/dungi]  [Pornit]
* Specificarea opțiunii [Pornit] reduce viteza de imprimare.
9RY0-0EW