Регистриране на хартия с нестандартен размер (персонализиран размер)

Персонализираната хартия е хартия с нестандартни размери, чиито дължини на страните могат да се определят свободно в диапазона, поддържан от устройството.
Можете да регистрирате размери, когато често използвате хартия със определени нестандартни размери. Можете да извикате хартията на екрана за въвеждане на хартията, което ще ви спести проблеми с въвеждане на размера.
Можете да регистрирате до три персонализирани размера.
Този раздел описва как да регистрирате настройките с помощта на контролния панел.
Можете също да регистрирате настройките с помощта на Отдалечен ПИ от компютър. Управление на машината от компютър (Отдалечен потреб. интерфейс)
1
На контролния панел натиснете [Настр. за хар.] на екрана [Начало]. Екран [Начало]
2
Натиснете [Регистриране на потребителска хартия].
Извежда се екранът [Регистриране на потребителска хартия].
3
Изберете бутони от [S1] до [S3].
Размерът е регистриран под избрания номер.
4
Въведете дължините за [X] и [Y].
Натиснете [Име], за да промените името на дисплея на [S1] до [S3].
5
Натиснете [Приложи].
Персонализираната хартия е регистрирана.
9C54-036