Настройка на възпроизводимостта на почти черен цветен текст

Когато сканирате цветни оригинали, можете да правите корекции с даден приоритет на възпроизвеждането на почти черен цветен текст (цветен текст) или за улесняване на виждането на черния текст.
Можете да направите индивидуални корекции за сканиране с подаващото устройство и стъклото за сканиране.
* Когато типът на оригинала е настроен на тип, различен от [Снимка], за сканиране или копиране се прилага тази настройка. Настройки за сканиране/Допълнителни функции за копиране
Използвайте контролния панел, за да извършите настройка. Не можете да извършвате настройка с помощта на Отдалечен ПИ от компютър.
1
На контролния панел натиснете [Меню] на екрана [Начало]. Екран [Начало]
2
Натиснете [Настройване/Поддръжка] [Настройка на качество на изображението] [Обработка на черен текст вместо цветно].
3
На [Подаващо устройство] или [Стъкло на скенера] изпълнете настройка с даден приоритет на възпроизвеждането на цветен текст или на черен текст.
При даден приоритет на възпроизвеждането на цветен текст
Преместете плъзгача на [], за да накарате цветният текст да изглежда по-близо до цвета на оригинала.
При даден приоритет на видимостта на черния текст
Преместете плъзгача на [], за да се вижда по-лесно черният текст.
4
Натиснете [Приложи].
9C54-0E7