Контролен панел

Използвайте контролния панел, за да управлявате устройството и да конфигурирате настройките.
Ако дисплеят се вижда трудно, регулирайте ъгъла на контролния панел, както е показано вдясно.
 

Дисплей

Показва екраните за управление на функциите, употребата, съобщенията и друга информация. Този сензорен панел може да се управлява чрез директно докосване на екрана с пръст. Използване на контролния панел

Ниво на звука клавиш ()

Регулира силата на звука.
Регулиране на силата на звука (за модели с функция за факс)
Регулиране на силата на звука (за модели без функция за факс)

Клавиш Пестене на енергия ()

Поставя устройството в спящ режим и намалява консумацията на енергия. В спящ режим свети в жълто-зелено. Намаляване на консумацията на енергия (спящ режим)

Индикатор за данни

Мига, когато се извършва операция, например по време на комуникация или печат, и свети, когато данните чакат да бъдат обработени.

Индикатор за грешки

Мига или светва при засядане на хартия или друга грешка.

Начало клавиш ()

Показва екрана [Начало]. Екран [Начало]

Клавиш Стоп ()

Отменя изпълнявана операция.
9C54-00A