Цифровизация на документи

Чрез цифровизацията на хартиени документи не е нужно да се притеснявате за място за съхранение и документи, които ще се влошат, и можете да преглеждате и използвате тези документи на компютър или на мобилно устройство.
Сканиране на хартиени документи
Можете да използвате функцията за сканиране, за да сканирате документи и снимки като данни, които могат да бъдат записани и изпратени.
Сканиране
Използвайте настройките за сканиране, за да ги конвертирате в данни според целта си. Можете да конвертирате данните в PDF файл с възможност за търсене на текст и да запазвате данните на страници.
Настройки за сканиране
 
Цифровизиране на факс документи
Можете да цифровизирате получените факсове и да изпращате факсове директно от компютър. Можете също да изпращате и преглеждате факсове своевременно, дори ако сте далеч от устройството.
Препращане и запазване на получените факсове като данни
Получените факсове могат автоматично да бъдат препратени към определен компютър или мобилно устройство и да бъдат запазени.
Автоматично препращане и архивиране на получени факсове
 
Изпращане на факсове от компютър
Можете да използвате процедура, подобна на тази за отпечатване на документи и снимки, за да изпращате факсове директно от компютър.
Изпращане на факсове от компютър (Факс от компютър)
Използване на приложението AirPrint за отпечатване и сканиране на данни и за изпращане на факсове
 
9C54-012