Импортиране и експортиране на Адресна книга и настройки

Можете да запишете Адресната книга и настройките във файлове и да ги запишете (експортирате) на компютър. Можете също да заредите експортиран файл и да приложите (импортирате) Адресната книга и настройките към устройството.
Можете да използвате функциите за импортиране и експортиране, за да архивирате Адресната книга и настройките в случай на инцидент.
Освен това, експортиран файл може да бъде импортиран на друго устройство*1, за да се даде възможност за споделяне на Адресната книга и настройките с друго устройство, без да се налага да регистрирате дестинации или да конфигурирате настройки.
Някои елементи не могат да бъдат импортирани или експортирани. Настройки, които могат да бъдат импортирани и експортирани
*1 Ако експортирате настройките от това устройство и не можете да ги импортирате в друго устройство, използвайте софтуера за управление на устройства.
 
Не изключвайте устройството, докато импортирането или експортирането не приключи.
Може да отнеме няколко минути, докато процесът приключи. ИЗКЛЮЧВАНЕТО на устройството по време на обработка може да причини повреда на данните или повреда на устройството.
Не работете с устройството по време на импортиране или експортиране.
Преди импортиране или експортиране проверете дали устройството не печата или извършва други операции.

Експортиране на Адресната книга и настройките

Изберете елементите за експортиране и ги запишете във файл. Когато експортирате Адресната книга, изберете файловия формат, който отговаря на вашите нужди.
Този раздел описва как да експортирате Адресната книга и настройките с помощта на Отдалечен ПИ от компютър.
На контролния панел изберете [Меню] от екрана [Начало], след това изберете [Настройки за управление], за да експортирате. Когато експортирате от операционния панел, използвайте USB памет. [Импорт/експорт]
Изискват се администраторски права.
1
Влезте в Отдалечения ПИ в режим Системен мениджър. Стартиране на Отдалечен ПИ
2
На страницата Портал на Отдалечения ПИ щракнете върху [Settings/Registration]. Страницата Портал на Отдалечения ПИ
3
Щракнете върху [Data Management] [Export].
Извежда се екранът [Export].
4
В [Select Item to Export] изберете елементите за експорт.
При импортиране на Адресната книга в драйвер за факс или различен модел
Поставете отметка в квадратчето [Address Book (ABK)].
Ако е зададен ПИН за Адресната книга, въведете го.
* Адресната книга се експортира като файл с Aдресна книга на Canon (*.abk). Когато е избран този файлов формат, настройките на устройството не могат да бъдат експортирани едновременно.
Когато архивирате или импортирате Aдресната книга към същия модел
Поставете отметка в квадратчето [Address Book].
Ако е зададен ПИН за Адресната книга, въведете го.
* Данните се експортират като информационен файл за конфигурация на устройството (*.dcm). Когато е избран този файлов формат, настройките на устройството могат да бъдат експортирани едновременно.
Когато експортирате настройките на устройството
Поставете отметка в квадратчето [Settings/Registration].
Когато експортирате настройките на Библиотеката с приложения
Поставете отметка в квадратчето [Application Library Settings Information].
5
В [Encryption Password] задайте парола.
Въведете същата парола в [Encryption Password] и [Confirm], като използвате еднобайтови буквено-цифрови знаци.
За импортиране на експортирани данни е необходима парола.
Ако сте избрали [Address Book (ABK)] в стъпка 4, тази стъпка не е задължителна. Пристъпете към Стъпка 6.
6
Щракнете върху [Start Exporting], за да запишете експортираните данни като файл на компютър.
7
Излизане от Отдалечения ПИ.

Импортиране на Адресната книга и настройките

Посочете експортирания файл и изберете елементите за импортиране.
Файлови формати за импортиране
Файл с информация за конфигурацията на устройството (*.dcm)
Файл с Aдресна книга на Canon (*.abk)
Този раздел описва как да импортирате файлове с помощта на Отдалечен ПИ от компютър.
На контролния панел изберете [Меню] от екрана [Начало], след това изберете [Настройки за управление], за да импортирате. Когато импортирате от контролния панел, използвайте USB памет. [Импорт/експорт]
Изискват се администраторски права. В зависимост от елементите, които ще бъдат импортирани, устройството се рестартира автоматично.
1
Влезте в Отдалечения ПИ в режим Системен мениджър. Стартиране на Отдалечен ПИ
2
На страницата Портал на Отдалечения ПИ щракнете върху [Settings/Registration]. Страницата Портал на Отдалечения ПИ
3
Щракнете върху [Data Management] [Import].
Извежда се екранът [Import].
4
Щракнете върху [Browse] в [File Path] и посочете файла, който ще се импортира.
5
Въведете паролата за дешифроване.
Когато е посочен Файл с информация за конфигурацията на устройството (*.dcm)
Въведете паролата, зададена при експортиране.
Когато е посочен Файл с Aдресна книга на Canon (*.abk)
Въведете персонализиран низ, независимо от паролата, зададена при експортиране.
6
В [Select Item to Import] изберете елементите за импорт.
Импортиране на данни от Адресната книга
Поставете отметка в квадратчето [Address Book].
Ако е зададен ПИН за Адресната книга на устройството, въведете го.
* При импортиране на данните, Адресната книга, регистрирана в момента в устройството, се презаписва.
Когато импортирате настройките на устройството
Поставете отметка в квадратчето [Settings/Registration].
Когато импортирате настройките на Библиотеката с приложения
Поставете отметка в квадратчето [Application Library Settings Information].
7
Щракнете върху [Start Importing] [OK].
Избраният файл се импортира в устройството.
8
Когато се появи екранът, показващ, че импортирането е завършено, щракнете върху [OK].
Когато в стъпка 6 е избрано [Settings/Registration] и импортирането е завършено, устройството се рестартира автоматично.
9
Излизане от Отдалечения ПИ.
9C54-09K