Отпечатване от устройство с Android

Инсталирайте добавка на мобилно устройство, за да разрешите отпечатване от приложение, което има функция за печат.
Това устройство поддържа добавки на Canon, както и на Mopria®, които се поддържат от различни производители.

Използване на специална добавка за отпечатване (Canon Print Service (Услуга за печат на Canon))

Можете да използвате специалната добавка на Canon Canon Print Service (Услуга за печат на Canon), за да печатате от всяко едно приложение.
То също така поддържа Управление на ID на отдел. Дори когато печатането с неизвестен ИД на отдел е ограничено, можете да печатате, като зададете ИД на отдел.
Съвместими операционни системи и сайт за изтегляне
Вж. уебсайта на Canon.
https://global.canon/psmp/
Употреба
Свържете мобилно устройство към устройството.Свързване на мобилно устройство към устройството
Регистрирайте устройството в Canon Print Service (Услуга за печат на Canon).
Когато мобилното устройство е свързано към устройството чрез LAN, информацията за IP адреса на устройството е необходима, за да се регистрира устройството в Canon Print Service (Услуга за печат на Canon). Можете да видите IP адреса в [Начало] на екрана [Мобилен портал] раздел [LAN връзка].
За подробности относно това как да регистрирате устройството и метода за печатане, вижте ръководството Canon Print Service (Услуга за печат на Canon) в „Мобилни приложения“ на сайта за онлайн ръководства.
https://oip.manual.canon/

Използване на обща добавка за печат (Mopria® Print Service)

Устройството поддържа Mopria® Print Service, добавка, която позволява отпечатване от всяко приложение на сертифицирани от Mopria® принтер или многофункционално устройство.
Можете да печатате на сертифициран от Mopria® принтер, наличен от различни производители, което е удобно, когато печатате в движение, без да се налага да инсталирате специално приложение или добавка.
Употреба
Свържете мобилно устройство към устройството.Свързване на мобилно устройство към устройството
За подробности относно това как да печатате и принтерите, сертифицирани от Mopria®, вж. следния уебсайт:
https://mopria.org/
При използване на Управление на ИД на отдел на устройството
Не можете да използвате Mopria® Print Service за печат, когато отпечатването от компютър с неизвестен ИД на отдел е ограничено. Активирането на Управление на ИД на отдел
При използването на Mopria® Scan можете директно да импортирате сканирани данни с Android устройство.
За информация как да сканирате вижте следния уебсайт:
https://mopria.org/
9C54-07C