Ограничаване на изпращането на факс

Можете да забраните изпращането на факс от компютър (изпращане на факс от PC) и функцията за колективно изпращане на факс до множество местоназначения (последователно излъчване), за да предотвратите изтичане на информация по факс.

Забраняване на изпращането на факс от компютър

Можете да забраните на потребителите да изпращат факс от драйвер за факс, като по този начин деактивирате изпращането на факс от компютър.
Този раздел описва как да конфигурирате настройките с помощта на Отдалечен ПИ от компютър.
На контролния панел изберете [Меню] от екрана [Начало], след това изберете [Настройки на функция], за да конфигурирате настройките. [Позв. изпр. с драйвер за факс]
Изискват се администраторски права.
1
Влезте в Отдалечения ПИ в режим Системен мениджър. Стартиране на Отдалечен ПИ
2
На страницата Портал на Отдалечения ПИ щракнете върху [Settings/Registration]. Страницата Портал на Отдалечения ПИ
3
Щракнете върху [TX Settings] [Fax TX Settings] [Edit].
Извежда се екранът [Edit Fax TX Settings].
4
В [Basic Settings] изчистете квадратчето за отметка [Allow Fax Driver TX].
5
Щракнете върху [OK].
Настройките се прилагат.
6
Излизане от Отдалечения ПИ.

Забраняване на изпращането на факс до множество местоназначения

Този раздел описва как да конфигурирате настройките с помощта на Отдалечен ПИ от компютър.
На контролния панел изберете [Меню] от екрана [Начало], след това изберете [Настройки на функция], за да конфигурирате настройките. [Огран. на последов. предав.]
Изискват се администраторски права.
1
Влезте в Отдалечения ПИ в режим Системен мениджър. Стартиране на Отдалечен ПИ
2
На страницата Портал на Отдалечения ПИ щракнете върху [Settings/Registration]. Страницата Портал на Отдалечения ПИ
3
Щракнете върху [TX Settings] [Fax TX Settings] [Edit].
Извежда се екранът [Edit Fax TX Settings].
4
В [Basic Settings] задайте [Restrict Sequential Broadcast] на [Reject Sequential Broadcast].
5
Щракнете върху [OK].
Настройките се прилагат.
6
Излизане от Отдалечения ПИ.
9C54-08J