Ограничаване на използването на носители с памет

USB памет и други носители с памет могат да бъдат лесни и удобни, но също така могат да доведат до изтичане на информация. Можете да забраните използването на носители с памет за конкретни функции или за всички функции.
Дори ако използвате тази настройка, за да ограничите използването на носители с памет, компютър все още може да бъде свързан към USB порта на гърба на устройството. За да ограничите и компютърните връзки, вижте следното.
Предотвратяване на връзка с компютър чрез USB порт

Предотвратяване използването на носители с памет при сканиране и печат

Този раздел описва как да конфигурирате настройките с помощта на Отдалечен ПИ от компютър.
На контролния панел изберете [Меню] от екрана [Начало], след това изберете [Настройки на функция], за да конфигурирате настройките. [Настройки за печат от запамет. носител]
Изискват се администраторски права. За да приложите настройките, устройството трябва да се рестартира.
1
Влезте в Отдалечения ПИ в режим Системен мениджър. Стартиране на Отдалечен ПИ
2
На страницата Портал на Отдалечения ПИ щракнете върху [Settings/Registration]. Страницата Портал на Отдалечения ПИ
3
Щракнете върху [Store/Access Files Settings] [Memory Media Settings] [Edit].
Извежда се екранът [Edit Memory Media Settings].
4
Изчистете квадратчето за отметка на функциите, които искате да ограничите, и щракнете [OK].
За да предотвратите запазването на сканирани данни на носител с памет
Изчистете квадратчето [Store to Memory Media].
За да предотвратите запазването на данни за печат на носител с памет
Изчистете квадратчето [Memory Media Print].
5
Рестартирайте устройството. Рестартиране на устройството
Настройките се прилагат.

Предотвратяване на всякакво използване на носители с памет

Този раздел описва как да конфигурирате настройките с помощта на Отдалечен ПИ от компютър.
На контролния панел изберете [Меню] от екрана [Начало], след това изберете [Предпочитания], за да конфигурирате настройките. [USB настройки]
Изискват се администраторски права. За да приложите настройките, устройството трябва да се рестартира.
1
Влезте в Отдалечения ПИ в режим Системен мениджър. Стартиране на Отдалечен ПИ
2
На страницата Портал на Отдалечения ПИ щракнете върху [Settings/Registration]. Страницата Портал на Отдалечения ПИ
3
Щракнете върху [External Interface Settings] [Edit].
Извежда се екранът [Edit External Interface Settings].
4
Изчистете квадратчето за отметка [Use USB Storage Device] и щракнете върху [OK].
5
Рестартирайте устройството. Рестартиране на устройството
Настройките се прилагат.
9C54-08K