[Настройване/Поддръжка]

Поддръжка за импортиране и експортиране на [Настройване/Поддръжка] е показана по-долу.
: Може да се импортира или експортира
: Не може да се импортира или експортира

[Настройка на качество на изображението]

Настройка
Импортиране и експортиране
[Регулиране на копираното изображение]
[Плътност на принтера]
[Пестене на тонер]
[Обработка на черен текст вместо цветно]
[Настройка на позиция на отпечатване]
[Специална обработка]
[Отстр. ивици от обл. за скан.]

[Поддръжка]

Настройка
Импортиране и експортиране
[Почистване на фиксиращ модул]
[Почистване на подаващото устройство]
[Режим за премахване на конденза]
9C54-0CJ