[Настройки за Потр. интерф. отдал. упр.]

Задайте настройките за използване на отдалечен ПИ и за ограничаване на достъпа за отдалечен ПИ.
* Стойностите в удебелен червен текст са настройките по подразбиране за всеки елемент.

[Отдалечен потреб. интерфейс]

[Меню] [Настройки за управление] [Лиценз/друго]/[Н-ки отдалеч. потр. интер./обнов. фърм.] [Настройки за Потр. интерф. отдал. упр.]
Задайте дали да се използва Отдалечен ПИ. Деактивиране на Отдалечен ПИ
Ако изберете да използвате отдалечен ПИ, можете също да укажете дали да използвате TLS шифроване за комуникация, когато използвате отдалечен ПИ. Използване на TLS
[Използване на отдалечен П.и.]
[Изкл.]
[Вкл.]
[Използване на TLS]
[Изкл.]
[Вкл.]

[Ограничаване на достъпа]

[Меню] [Настройки за управление] [Лиценз/друго]/[Н-ки отдалеч. потр. интер./обнов. фърм.]  [Настройки за Потр. интерф. отдал. упр.]
Когато използвате Отдалечен ПИ, задайте тази настройка на [Вкл.] и задайте ПИН за достъп до Отдалечен ПИ. Задаване на ПИН за използване за Отдалечен ПИ
[Изкл.]
 
[Вкл.]
[PIN за достъп от отдалечен ПИ]
9C54-0C9