[Настройки за извеждане]

Конфигурирайте екраните на контролния панел.
* Стойностите в удебелен червен текст са настройките по подразбиране за всеки елемент.
 

[Екран по подраз. след старт./възстанов.]

[Меню] [Предпочитания] [Настройки за извеждане]
Посочете екрана, който се показва, след като началният екран се появи, когато устройството е включено и веднага след автоматично нулиране.
Задаването на това за [Статус монитор] ви позволява също да посочите екрана, показван непосредствено след като екранът [Статус монитор] е затворен.
[Начало]
 
[Копиране]
 
[Факс]*1
 
[Сканиране]
 
[Защитен печат]
 
[Статус монитор]
[Начало]
[Копиране]
[Факс]*1
[Сканиране]
[Защитен печат]
*1 Може да не се показва в зависимост от модела, инсталираните опции и други настройки.

[Настройки за показване на бутони на началния екран]

[Меню] [Предпочитания] [Настройки за извеждане]
Добавете бутони за бърз достъп и пренаредете бутоните, така че да можете да изпълнявате често използвани функции по-бързо от екрана [Начало] на контролния панел. Персонализиране на екрана [Начало]
[Избор на бутони за показване]
[Предпочитани настройки за копиране]
[Предпочитани настройки за факс]*1
[Предпочитани настройки за сканиране]
 
[Задаване на реда на показване]
*1 Може да не се показва в зависимост от модела, инсталираните опции и други настройки.

[Език]

[Меню] [Предпочитания] [Настройки за извеждане]
Променете езика, показан на контролния панел и използван в отпечатаните отчети.
* В зависимост от вашата държава или регион, настройката [Език] може да не е налична, или нейното съдържание или настройката по подразбиране може да е различна.
[Català]
[Čeština]
[Dansk]
[Deutsch]
[Eesti]
[English]
[Español]
[Euskara]
[Français]
[Hrvatski]
[Italiano]
[Latviešu]
[Lietuvių]
[Magyar]
[Nederlands]
[Norsk]
[Polski]
[Português]
[Română]
[Slovenčina]
[Slovenščina]
[Suomi]
[Svenska]
[Türkçe]
[Ελληνικά]
[Български]
[Русский]
[Українська]
[العربية]
[日本語]
[中文(繁體)]
[中文(简体)]
[한국어]

[Език на отдалечения П.и.]

[Меню] [Предпочитания] [Настройки за извеждане]
Промяна на езика, показан на екраните на Отдалечения ПИ.
* В зависимост от вашата държава или регион, настройката [Език на отдалечения П.и.] може да не е налична, или нейното съдържание или настройката по подразбиране може да е различна.
[English]
[Japanese]
[French]
[Spanish]
[German]
[Италиански]
[Dutch]
[Finnish]
[Portuguese]
[Norwegian]
[Swedish]
[Danish]
[Czech]
[Hungarian]
[Russian]
[Turkish]
[Polish]
[Chinese (Simplified)]
[Chinese (Traditional)]
[Korean]

[Ув. за поч. обл. скан. ориг.]

[Меню] [Предпочитания] [Настройки за извеждане]
Посочете дали да се показва съобщение, за да ви уведоми, ако се открие замърсяване по време на използване на подаващото устройство.
[Изкл.]
[Вкл.]

[Превкл. въвежд. в мм/Инч]

[Меню] [Предпочитания] [Настройки за извеждане]
Променете мерните единици, показани на екрана, за въвеждане на дължина и ширина.
[Милиметър]
[Инч]

[Показв. време за подг. кас.]

[Меню] [Предпочитания] [Настройки за извеждане]
Когато тонерът в тонер касетата свърши, се появява съобщение, което ви уведомява да подготвите нова тонер касета. За да зададете ръчно кога да се появява това съобщение (нивото на тонера в касетата), задайте [Автоматично] на [Изкл.] и посочете времето в [Потребителски].
Когато [Автоматично] е зададена на [Вкл.], устройството автоматично решава кога да покаже съобщението.
[Автоматично]
[Изкл.]
[Потребителски]
2 до 20 до 99 (%)
[Вкл.]

[Известие на дисплея за поч. фикс. модул]

[Меню] [Предпочитания] [Настройки за извеждане]
Изберете дали да ви уведомява чрез показване на съобщение, когато фиксиращият блок се нуждае от почистване.
[Изкл.]
 
[Вкл.]
[1000 до 50000]

[Показване на предупреждения]

[Меню] [Предпочитания] [Настройки за извеждане]
Посочете дали да се показва съобщение за уведомяване, когато в тонер касетата остане малко тонер.
* Ако устройството е конфигурирано да спира да печата, когато в тонер касетата има малко тонер, това не може да се настрои на [Изкл.]. [Действие при предупреждение]
* Ако устройството е конфигурирано да не отпечатва входящи факсове и I-факсове, когато в тонер касетата има малко тонер, съобщението се появява дори когато това е зададено на [Изкл.]. [Прод. печат. При ниско колич.]
[Изкл.]
[Вкл.]

[Действие при предупреждение]

[Меню] [Предпочитания] [Настройки за извеждане]
Посочете дали да продължите да печатате, когато в тонер касетата има малко тонер.
Ако това е зададено на [Спиране на печатането], се появява уведомително съобщение, когато в тонер касетата остане малко. [Показване на предупреждения]
[Ниско ниво на касетата]
[Продължаване на печатането]
[Спиране на печатането]

[Показване на IP адрес]

[Меню] [Предпочитания] [Настройки за извеждане]
Посочете дали да се показва IPv4 адресът на устройството в екрана [Статус монитор]. Екран [Статус монитор]
[Изкл.]
[Вкл.]
9C54-09W