Изпращане на факс и използване на телефона

Това е списък с проблеми, които могат да възникнат при изпращане на факс и използване на телефона. Проверете как да отстраните проблема въз основа на симптома.

Често задавани въпроси относно операции

Искам да препратя или съхраня получен факс.
Конфигурирайте настройките за автоматично препращане или запазване на получените факсове на компютър, друго факс устройство или друго местоназначение.
Автоматично препращане и архивиране на получени факсове
Искам да изпратя факс от компютър.
Можете да изпратите документ като факс от компютър, като използвате драйвер за факс.
Изпращане на факсове от компютър (Факс от компютър)
9C54-0H7