Изгубен ИД на отдел или ПИН за администратора

Свържете се с администратора, за да проверите дали ИД на системния мениджър и ПИН кодът на системния мениджър са променени от настройките по подразбиране.
ИД на системния мениджър и ПИН на системния мениджър не са зададени предварително.
* Ако не са били променени от настройките по подразбиране, променете ги с цел повишаване на сигурността и позволете само на определени администратори да знаят тази информация. Задаване на ИД на отдел и ПИН за администратора
Ако все още не можете да възстановите ИД и ПИН кода на системния мениджър дори след потвърждаване на горната информация, свържете се с вашия търговец или сервизен представител. Ако проблемът продължава
9C54-0HR