Функція адресної книги

Ви можете вказати адресатів, зареєстрованих в адресній книзі, вибравши адресну книгу на екрані [Головний] або екрані сканування чи надсилання факсів на панелі керування.
Під час реєстрації адресатів виберіть функцію, щоб швидко вказати адресата.
Можна також ефективно вказувати адресатів з екрана адресної книги, наприклад групуючи адресатів або відображаючи їх за типом.
Функція для швидкого зазначення адресата
Під час реєстрації адресатів виберіть і зареєструйте один із наведених нижче варіантів.
Уподобання
Реєструйте часто використовувані адреси призначення в списку «Уподобання». Ви можете реєструвати адреси призначення незалежно від їх типу та відображати лише адреси, зареєстровані в списку «Уподобання», на екрані адресної книги, що полегшує пошук потрібної адреси призначення.
У списку «Уподобання» можна зареєструвати максимум 19 адрес призначення.
Список кодованого набору
Зареєструйте 3-значний номер для кожної адреси призначення. Потім можна безпосередньо ввести цей номер, щоб указати адресу призначення.
У списку кодованого набору можна зареєструвати до 281 адреси призначення.
Реєстрація групи кількох адресатів
Кілька адрес електронної пошти або номерів факсу, зареєстрованих як адреси призначення, можна зареєструвати як групу в списку «Уподобання» або в списку кодованого набору. Так вам не доведеться вказувати кілька адрес призначення по одній під час надсилання даних. Ви можете зареєструвати до 299 груп.
В одній групі можна реєструвати адреси призначення лише одного типу.
Реєстрація груп в адресній книзі (панель керування)
Реєстрація груп в адресній книзі (інтерфейс віддаленого користувача)
Класифікація за індексом
Можна відобразити ініціали імен і типи адресатів (як-от адреси електронної пошти чи номери факсів), установлені під час реєстрації, класифікуючи їх за індексом.

Екран адресної книги

Якщо викликати адресну книгу з екрана [Головний] або екрана сканування чи надсилання факсів, відображається наведений нижче екран.
Список зареєстрованих адресатів
На типи адресатів указують наведені нижче символи, а також відображаються відомості про адресата, як-от ім’я, адреса електронної пошти та номер факсу.
[]: електронна пошта
[]: факс I-Fax
[]: розташування для зберігання файлів (спільна папка чи сервер FTP)
[]: факс
[] відображається для групових адресатів.
[] відображається біля символу типу адресата для адресатів, зареєстрованих у папці «Уподобання».
Індекс
Відображається внизу екрана. Адресатів, що відображаються в списку, можна відфільтрувати за допомогою вибору їхнього типу чи ініціалів імені.
Торкніть [] або [] чи гортайте екран ліворуч або праворуч, щоб змінити відображення індексу.
Щоб відобразити всіх адресатів, зареєстрованих в адресній книзі, виберіть [Усі].
Указуючи адресатів, які мають відображатися за ініціалами імені, виберіть [A–Z], [0–9] або варіант з [ABC] по [YZ].
Елементи операцій з адресатами
Вони відображаються з правого боку екрана. Натисніть, щоб зареєструвати, змінити або видалити адресата чи вказати адресата, для якого слід надіслати чи зберегти дані.
Для елементів, відмінних від [Реєстр. адресата], установіть прапорець для адресата, а потім виконайте операцію.
Викликаючи адресну книгу з екрана [Головний], перевірте адресата й натисніть [Застосувати], щоб відобразити екран сканування чи надсилання факсів за умови введення вказаного адресата.
9C55-03A