Основні операції

У цьому розділі описуються основні операції, спільні для всіх функцій апарата, а також пояснюється макет екрана.
Керування живленням і заощадження енергії
Ви можете вимкнути живлення для заощадження енергії чи під час чищення та перезавантажте апарат, щоб застосувати параметри.
Зменшити споживання енергії можна за допомогою режиму сну.
Увімкнення та вимкнення апарата
Зменшення споживання енергії (режим сну)
Використання панелі керування
Використовуйте панель керування для сканування, копіювання та виконання інших функцій, а також для налаштування параметрів апарата.
Використання панелі керування
Коли відображається екран входу, введіть потрібні дані для входу в систему, щоб продовжити операції.
Вхід у систему на апараті
Розміщення оригінальних примірників і завантаження паперу
Розмістіть оригінальний примірник на сканувальному склі чи в завантажувальному лотку під час сканування, надсилання факсу чи копіювання.
Завантажте друкувальний і копіювальний папір у шухляду для паперу або багатоцільовий лоток згідно із завданням.
Розміщення оригінальних примірників
Завантаження паперу
Реєстрація та зазначення адресатів
Реєструйте адресатів для надсилання та збереження сканованих даних і факсів в адресній книзі апарата.
Ви можете не лише вказати адресатів з адресної книги, а й безпосередньо ввести їх, скористатися журналом завдань TX та іншими методами, щоб указати їх.
Реєстрація адресатів (адресна книга)
Зазначення адресатів
Використання USB-накопичувача
Під час обміну даними між USB-накопичувачем і апаратом належним чином керуйте накопичувачем, щоб попередити його пошкодження та появу помилок.
Вставлення та виймання USB-накопичувача
Налаштування функцій і параметрів
Можна зареєструвати часто використовувані параметри для кожної функції, а також змінити параметри для простішого й зручнішого використання апарата.
Реєстрація часто використовуваних параметрів
Регулювання гучності (для моделей із функцією надсилання факсів)
Регулювання гучності (для моделей без функції надсилання факсів)
9C55-025