Екран [Головний]

Цей екран відображається, якщо натиснути [] на панелі керування.
Стан апарата та дані для входу в систему постійно відображаються у верхній і нижній частинах екрана для швидкого перегляду та виконання операцій, якщо це потрібно.
Кнопки функцій та параметрів відображаються на окремих вкладках посередині екрана. Виберіть вкладку чи гортайте екран ліворуч або праворуч, щоб змінити відображувані кнопки функцій та налаштувань. Натискайте ці кнопки, щоб виконувати функції та змінювати параметри.
Ви можете перевпорядкувати кнопки та змінити назви вкладок. Перевпорядкування кнопок і перейменування вкладок (інтерфейс віддаленого користувача)
* За замовчуванням відображаються вкладки з [Загальні] по [Кор. пар. 6].

Стан апарата й дані для входу в систему

[Вих. із сист.]
Відображається, коли користувач ввійшов у систему. Натисніть, щоб вийти із системи після завершення операцій на апараті. Вхід у систему на апараті
[]
Відображення імені чи ідентифікатора відділу користувача, який ввійшов у систему.
[] / []
У разі підключення до проводової локальної мережі відображається піктограма []. У разі підключення до безпровідної локальної мережі відображається піктограма [].
Натискайте її, щоб переключатися між підключеннями апарата до проводової та безпровідної локальної мережі. Вибір проводової чи безпроводової локальної мережі
[Монітор стану]
Можна перевірити інформацію про апарат, його використання та журнали, параметри мережі й відомості про помилки. Екран [Монітор стану]

Кнопки функцій і параметрів

 
 
[Копіювання]
Копіювання оригінальних примірників. Копіювання
 
 
 
[Факс]
Надсилання документів по факсу. Надсилання факсів
 
 
 
[Сканування]
Сканування оригінальних примірників. Сканування
 
 
 
[Друк із носія пам’яті]
Друк файлів із USB-накопичувача. Друк з USB-накопичувача (друк із носія пам’яті)
 
 
 
[Захищ. друк]
Друк даних, тимчасово збережених у пам’яті апарата. Друк документа, захищеного PIN-кодом (захищений друк)
 
 
 
[Копіюв. посв.]
Копіювання передньої та задньої сторін посвідчень. Копіювання обох сторін посвідчення на один аркуш
 
 
 
[Коп. паспорта]
Копіювання кількох паспортів на один аркуш паперу. Копіювання кількох паспортів на один аркуш
 
 
 
[Меню]
Налаштування різних параметрів апарата. Елементи меню параметрів
 
 
 
[Адресна книга]
Реєстрація адресатів під час надсилання та збереження сканованих даних і факсів. Можна вказати адресатів з адресної книги та виконати функцію надсилання.
Реєстрація адресатів (адресна книга)
Зазначення адресатів (адресна книга)
 
 
 
[Парам. паперу]
Установлення розміру та типу паперу та реєстрація часто використовуваного паперу. Установлення розміру й типу паперу
 
 
 
[Моб. портал]
Підключення мобільних пристроїв до апарата. Підключення мобільного пристрою до апарата
 
 
 
[Параметри головн. екрана]
Додавання кнопок швидкого доступу на екран [Головний] і перевпорядкування кнопок. Налаштування екрана [Головний]
 
 
 
[Оновлення мікропрограми]
Оновлення мікропрограми по інтернету. Оновлення мікропрограми
 
 
 
[Посібник з експлуатації]
Перегляд методів виправлення неполадок і посібника з основних операцій.
 
 
 
[Пар. бездр. лок. мер.]
Підключення комп’ютера до апарата через маршрутизатор безпроводової локальної мережі (точку доступу). Підключення до безпроводової локальної мережі за допомогою пошуку маршрутизатора (метод налаштування точки доступу)
 
 
 
Кнопка дії (сканування)
Виклик параметрів сканування, зареєстрованих як пріоритетні. Назва кнопки відрізняється залежно від параметра. Додавання кнопок дій
 
 
 
Кнопка дії (факс)
Виклик параметрів факсу, зареєстрованих як пріоритетні. Назва кнопки відрізняється залежно від параметра. Додавання кнопок дій
 
 
 
Кнопка дії (копіювання)
Виклик параметрів копіювання, зареєстрованих як пріоритетні. Назва кнопки відрізняється залежно від параметра. Додавання кнопок дій
 
Окрім наведених вище кнопок функцій і параметрів, на цьому екрані також відображаються кнопки бібліотеки програм.
Бібліотека програм дає змогу виконувати операції одним дотиком.
Щоб використовувати цю функцію, натисніть елемент [Application Library] на сторінці порталу інтерфейсу віддаленого користувача та налаштуйте програму. Сторінка порталу інтерфейсу віддаленого користувача
Додаткові відомості наведено в посібнику до бібліотеки програм на сайті онлайн-посібника.
https://oip.manual.canon/
9C55-02F