Зменшення споживання енергії (режим сну)

У режимі сну споживання енергії зменшується завдяки призупиненню певних операцій на апараті.
На панелі керування натисніть [], щоб перейти в режим сну. Панель керування
Коли апарат перебуває в режимі сну, індикатор  світиться жовто-зеленим.

Вихід із режиму сну

Виконайте будь-які з таких операцій:
Натисніть будь-яку клавішу на панелі керування.
Торкніться дисплея.
Якщо підключено телефон або додаткове приладдя TELEPHONE 6 KIT, підніміть слухавку.

Налаштування часу автоматичного переходу в режим сну

Функція часу автоматичного переходу в режим сну автоматично переводить апарат у режим сну, якщо після певного періоду часу чи в указаний час не виконуються жодні операції. Ви можете не лише встановити час переходу апарата в режим сну, а й налаштувати апарат на вихід із режиму сну в указаний час.
У цьому розділі описано, як налаштувати параметри за допомогою інтерфейсу віддаленого користувача на комп’ютері.
На панелі керування виберіть [Меню] на екрані [Головний], а потім виберіть [Настройки], щоб налаштувати параметри. [Параметри таймера/заощадження енергії]
1
Увійдіть в інтерфейс віддаленого користувача. Запуск інтерфейсу віддаленого користувача
2
На сторінці порталу інтерфейсу віддаленого користувача клацніть [Settings/Registration]. Сторінка порталу інтерфейсу віддаленого користувача
3
Клацніть [Timer Settings] [Edit].
Відобразиться екран [Edit Timer Settings].
4
Установіть час автоматичного переходу в режим сну чи час виходу з нього.
У разі встановлення часу до переходу в режим сну
Введіть час у розділі [Set Time].
* Для ефективного заощадження енергії рекомендовано використовувати стандартний параметр. [Час авт. переходу в режим сну]
У разі переходу в режим сну в указаний час
Установіть прапорець [Use Auto Sleep Daily Timer] і введіть час.
Якщо вибрано 12-годинний формат для відображення часу, виберіть [AM] або [PM] після введення часу.
У разі виходу з режиму сну в указаний час
Установіть прапорець [Use Sleep Mode Exit Time Settings] і введіть час.
Якщо вибрано 12-годинний формат для відображення часу, виберіть [AM] або [PM] після введення часу.
5
Клацніть [OK].
Налаштування будуть застосовані.
6
Вийдіть з інтерфейсу віддаленого користувача.
Натисніть , якщо апарат довго не використовуватиметься, наприклад усю ніч.
Переведіть апарат у режим сну з міркувань безпеки.
Апарат не переходить у режим сну в таких випадках:
Коли на панелі керування світиться чи блимає індикатор даних Панель керування
Коли на панелі керування відображається екран [Меню], повідомлення про зминання паперу чи іншу помилку*1, а також екран відображення ключа мережі чи ідентифікатора SSID для прямого підключення
коли апарат виконує налаштування, чищення чи іншу операцію;
коли апарат імпортує, експортує чи обробляє дані за допомогою зовнішнього пристрою, як-от USB-накопичувача, комп’ютера чи сервера LDAP;
Якщо підключено телефон або додаткове приладдя TELEPHONE 6 KIT, слухавку піднято.
якщо вимкнено дзвінок про вхідний факс.
 
*1 Апарат може перейти в режим сну залежно від повідомлення.
9C55-02A