Підключення мобільного пристрою безпосередньо до апарата (безпосереднє підключення)

Підключіть мобільний пристрій безпосередньо до апарата через мережу Wi-Fi. Можна безпосередньо підключатися до апарата без використання маршрутизатора безпровідної локальної мережі. Необхідно буде щоразу під час використання апарата вручну підключати мобільний пристрій.
За замовчуванням до апарата можна безпосередньо підключати щоразу лише один мобільний пристрій. Встановлення фіксованого ідентифікатора SSID та ключа мережі дозволяє підключати до п'яти мобільних пристроїв одночасно.
Щоб установити безпосереднє підключення, необхідно за допомогою панелі керування перевести апарат у режим очікування, а потім підключити його, використовуючи один із наведених нижче способів.
Налаштовування параметрів Wi-Fi вручну
 
 
Виконайте пошук апарата на мобільному пристрої і введіть ключ мережі вручну, щоб підключитися.
Сканування QR-кодів за допомогою програми Canon PRINT Business (Програма Canon PRINT для бізнесу)
 
 
Щоб легко підключитися, використовуйте програму Canon PRINT Business (Програма Canon PRINT для бізнесу), просто відсканувавши QR-код, що відображається на екрані апарата, за допомогою мобільного пристрою.
Необхідні підготовчі операції
Виконайте підготовчі операції, як-то увімкніть функцію «Пряме підключення» на апараті. Підготовчі операції до безпосереднього підключення
Щоб підключитися шляхом сканування QR-коду, установіть програму Canon PRINT Business (Програма Canon PRINT для бізнесу) на мобільний пристрій.
1
На панелі керування натисніть [Моб. портал] на екрані [Головний]. Екран [Головний]
Відобразиться екран [Мобільний портал].
2
На вкладці [Пряме підкл.] натисніть [Підключити].
Апарат переходить у режим очікування прямого підключення.
Протягом 5 хвилин після натискання [Підключити] необхідно виконати безпосереднє підключення мобільного пристрою.
Якщо відображається повідомлення [Роз’єднати]
Цей крок можна пропустити, коли відображається [Виконайте підключення з пристрою, який слід підключити.]. Перейдіть до кроку 3.
У разі появи повідомлення [Досягнуто максимальної кількості бездротових пристроїв, підключених за допомогою прямого підключення.] новий мобільний пристрій можна буде підключити, лише якщо відключити під’єднаний до апарата мобільний пристрій. Щоб відключити під’єднаний мобільний пристрій, натисніть [Роз’єднати]  [Так].
* За замовчуванням щоразу до апарата можна безпосередньо підключати лише один мобільний пристрій.
3
Виконайте безпосереднє підключення мобільного пристрою.
Налаштовування параметрів Wi-Fi вручну
1
Перевірте ідентифікатор SSID та ключ мережі апарата, що відображаються на вкладці [Пряме підкл.].
2
У параметрах Wi-Fi мобільного пристрою виберіть ідентифікатор SSID апарата і введіть ключ мережі.
Докладніше про налаштування параметрів Wi-Fi див. у посібнику мобільного пристрою.
Сканування QR-кодів за допомогою програми Canon PRINT Business (Програма Canon PRINT для бізнесу)
1
На вкладці [Пряме підкл.] натисніть [QR-код].
Відображається QR-код.
2
На мобільному пристрої запустіть програму Canon PRINT Business (Програма Canon PRINT для бізнесу) і зіскануйте QR-код.
Докладніше про сканування QR-коду див. у довідці програми Canon PRINT Business (Програма Canon PRINT для бізнесу).
4
Коли на панелі керування з’явиться повідомлення [Підключено.], натисніть [Закрити].
Знову відображається екран [Мобільний портал].
За замовчуванням щоразу до апарата можна безпосередньо підключати лише один мобільний пристрій. На екрані з’явиться повідомлення [Досягнуто максимальної кількості бездротових пристроїв, підключених за допомогою прямого підключення.].
5
Завершивши операції на мобільному пристрої, натисніть [Роз’єднати] на вкладці [Пряме підключення].
Безпосереднє підключення припиняється.
Якщо було підключено кілька мобільних пристроїв, роз’єднуються всі пристрої.
Залежно від мобільного пристрою, можливо, вам не вдасться підключитися до Інтернету через безпосереднє підключення.
Ефект енергозбереження режиму сну зменшується під час використання безпосереднього підключення.
IP-адреса мобільного пристрою встановлюється автоматично. Якщо встановити IP-адресу вручну, з’єднання через безпосереднє підключення може не працювати належним чином.
Перевірка мобільного пристрою, підключеного до апарата
На вкладці [Пряме підключення] натисніть [Відом. про підкл.], щоб відобразити інформацію про мобільний пристрій, підключений до апарата через безпосереднє підключення.
Якщо безпосереднє підключення автоматично роз’єднано
Безпосереднє підключення автоматично припиняється в наведених нижче ситуаціях:
Коли встановлено припинення безпосереднього підключення
Коли протягом певного часу між мобільним пристроєм й апаратом не відбувається обмін даними
Якщо ви використовуєте апарат через безпровідну локальну мережу і з'єднання обривається
9C55-078