Сканування (збереження на комп’ютер)

 
Можна сканувати оригінал і зберегти дані сканування на комп’ютер, підключений до апарата. Збереження даних сканування на комп’ютер можливе за допомогою лише інтерфейсу апарата.
Сканування оригіналу й збереження даних сканування відбувається згідно з налаштуваннями програми MF Scan Utility (Утиліта для сканування MF), установленої на комп’ютері.
Необхідні підготовчі операції
Виконайте необхідні підготовчі операції, зокрема встановіть драйвер сканера (ScanGear MF) та програму (MF Scan Utility (Утиліта для сканування MF)) на комп’ютер, на який зберігатимуться дані. Підготовка до збереження сканованих даних на комп’ютер
Якщо на екрані комп’ютера, що служитиме для збереження даних, відобразиться вікно ScanGear MF, закрийте його.
1
Розмістіть оригінальний примірник. Розміщення оригінальних примірників
2
На панелі керування натисніть [Сканування] на екрані [Головний]. Екран [Головний]
Відобразиться екран вибору типу сканування.
3
Натисніть [Комп’ютер].
Відобразиться екран вибору комп’ютера, що використовуватиметься для збереження.
Якщо апарат підключено лише до комп’ютера, під’єднаного через USB, відобразиться екран сканування. Перейдіть до кроку 5.
4
Виберіть параметр сканування й натисніть [Пуск].
Розпочнеться сканування документа.
Формат даних сканування, місце збереження на комп’ютері та інші параметри встановлюються для кожного сканування. Оригінал сканується відповідно до вибраних параметрів сканування.
Щоб скасувати сканування, натисніть [Скасувати] [Так]. Скасування операції сканування
Після завершення сканування на екрані вибраного комп’ютера відобразиться папка призначення.
* За замовчуванням у папці [Документи] (Windows) або [Зображення] (macOS) створюється підпапка із датою сканування, до якої зберігаються скановані дані.
У разі появи повідомлення [Сканувати далі]
Коли оригінальний примірник розміщується на сканувальному склі та сканується, на екрані відображається вікно для налаштування сканування інших оригінальних примірників.
Щоб продовжити сканувати оригінальні примірники, розмістіть їх на сканувальному склі та натисніть [Сканувати далі].
Натисніть [Кінц. обробка], щоб зберегти скановані дані.
* Якщо розмір оригіналу відрізняється, зображення може скануватися лише частково або мати менший розмір.
Перевірка або змінення параметрів сканування чи місця збереження
Можна перевірити та змінити параметри сканування, вибрані на кроці 5, за допомогою програми MF Scan Utility (Утиліта для сканування MF), установленої на комп’ютері, що використовується для збереження даних. Запуск програми MF Scan Utility (Утиліта для сканування MF)
9C55-05H