[Параметри автентифікації/пароля]

Укажіть параметри для функцій автентифікації апарата.
* Значення параметрів за замовчуванням відображаються жирним шрифтом червоного кольору.

[Параметри функції автентифікації]

[Меню] [Параметри керування] [Параметри безпеки] [Параметри автентифікації/пароля]
Укажіть параметри посиленої безпеки з використанням функцій автентифікації.
[Блокування]
[Меню] [Параметри керування] [Параметри безпеки] [Параметри автентифікації/пароля] [Параметри функції автентифікації]
Укажіть, чи має апарат переходити в стан, який не дозволяє вхід у систему (блокування) протягом заданого періоду в разі помилки автентифікації.
У разі блокування можна також указати за допомогою параметра [Граничне значення блокув.] кількість послідовних помилок автентифікації, яка призводить до блокування, і задати тривалість блокування за допомогою параметра [Період блокування].
* Це не стосується автентифікації за допомогою ідентифікатора відділу.
[Увімкнути блокування]
[Вимк.]
[Увімк.]
[Граничне значення блокув.]
Від 1 до 10 (раз.)
[Період блокування]
Від 1 до 60 (хв)
9C55-0CE