Ръководства на устройството

Ръководствата по-долу са предоставени с устройството. Използвайте ги в зависимост от целта ви.
Щракнете върху иконата, за да се покаже съответното ръководство (PDF).
Важни инструкции за безопасност
Това съдържа необходимата информация за предотвратяване на наранявания и случайни щети на имуществото.
Ръководство за настройка
Това обяснява процеса от разопаковането на устройството до настройването му, така че да е готово за използване.
Ръководство на потребителя (настоящото ръководство)
Това описва подробно всички функции на устройството. То също така съдържа спецификациите и описва как да се поддържа устройството. Ръководство на потребителя се показва в уеб браузър.
Използване на Ръководство на потребителя
За подробности относно драйверите, софтуера и ръководството на Библиотеката с приложения вж. сайта за онлайн ръководства.
https://oip.manual.canon/
9C1U-0AE