Използване на Ръководство на потребителя

Ръководство на потребителя (настоящото ръководство) съдържа информация за всички функции на устройството и спецификации, както и начините за поддръжка на устройството.
Можете да използвате Ръководство на потребителя, за да намерите полезна информация чрез съдържанието и функцията за търсене.
* Щракнете върху [] или [] в горната част на екрана, за да превключите между съдържание и показване на ключови думи за търсене.
Ръководство на потребителя описва различните функции на всички модели серии, включително устройството. Можете да видите таблица, която показва кои функции и опции се поддържат за всеки модел.Поддържани функции и опции

Екрани и илюстрации

В Ръководство на потребителя, освен ако не е посочено друго, на екраните и илюстрациите са използвани следните:
Модел
LBP246dw
Тонер касета
Canon Cartridge 070
Компютърна операционна система
Windows 10
macOS 11
 
Операциите и екраните може да се различават в зависимост от операционната система на компютъра.
Екраните подлежат на промяна поради актуализации на драйверите и софтуера.

Символи

Символите за предупреждение и внимание също са изброени в Важни инструкции за безопасност, доставени с устройството. Вижте това за повече информация. Ръководства на устройството
 
 
Указва предупреждение относно операции, които могат да доведат до смърт или сериозно нараняване, ако не бъдат извършени правилно. За да сте сигурни, че използвате устройството безопасно, винаги спазвайте тези предупреждения.
 
 
 
Указва предпазна мярка за предотвратяване на риск от нараняване на хора или материални щети, различни от неизправност на продукта, поради неправилна употреба на устройството. За да сте сигурни, че използвате устройството безопасно, винаги спазвайте тези предпазни мерки.
 
 
 
Означава операция, която не трябва да се изпълнява. Прочетете внимателно тези елементи и се постарайте да не изпълнявате описаните операции.
 
 
 
Посочва важни изисквания и ограничения за сигурност и защита на данните, както и предпазни мерки, които трябва да се спазват. Не забравяйте да прочетете тези елементи, за да избегнете неизправност, повреда или щети на имущество поради неправилна работа.
 
 
 
Означава пояснение към операция или допълнителна информация, свързана с процедура.
 

Индикатори за клавиши и бутони

Клавишите и бутоните на контролния панел, показани на екрана, са обозначени, както следва:
клавиши на контролния панел
Обозначени с икона.
Пример: Клавиш Начало
Бутони, показани на контролния панел и на екрана на компютъра
Поставени в квадратни скоби [ ].
Пример:
[]
[Отказ] [Да]
[Запаметяващият носител може да бъде изваден безопасно.]

Функция за търсене

1
Щракнете върху [] в горната част на екрана.
Полето за въвеждане на ключова дума за търсене се показва в горния ляв ъгъл на екрана.
2
Въведете ключова дума и щракнете върху [] или натиснете клавиша [Enter] на компютъра.
Разделете няколко ключови думи с интервали, за да търсите страници, които включват всички ключови думи.
Поставете ключови думи в двойни кавички ("), за да търсите страници, които съдържат само пълни съвпадения, включително интервали.
3
Щракнете върху резултата от търсенето, за да видите страницата.
Щракнете върху [], за да покажете или скриете резултатите от търсенето.
Щракнете върху [],за да покажете съдържанието.
9C1U-0AF