Регулиране на силата на звука

Можете да зададете дали устройството издава звуци, които ви уведомяват за операции и състояния.
9C1U-030