Регулиране на силата на звука

Можете също да зададете дали устройството да издава звуци, уведомяващи ви за операции и състояния, като например при работа с контролния панел и за откриване на грешки.
Този раздел описва как да конфигурирате настройките с помощта на контролния панел.
Можете също да конфигурирате настройките с помощта на Отдалечен ПИ от компютър. Управление на машината от компютър (Отдалечен потреб. интерфейс)
1
На контролния панел изберете [Меню] на екрана [Начало] и натиснете . Екран [Начало]
2
Натиснете [Предпочитания]    [Настройки за силата на звука]  .
Извежда се екранът [Настр. за сила на зв.].
3
Задайте дали за известията да се чуват звуци. Екран [Настройки за силата на звука]
За да се чуват звуци при известията, изберете елемента и натиснете   [Вкл.]  .
Прилагат се настройките за звук на известията.
9C1U-031