Cassette Feeding Module-AH

Когато често използвате хартия с различни размери или типове или когато зареждате големи количества хартия наведнъж, инсталирайте опционалната Cassette Feeding Module-AH. Тази опция намалява работата по зареждане на хартията.
За информация как да инсталирате Cassette Feeding Module-AH, вж. „Ръководство за настройка“. Ръководства на устройството

Спецификации

Размер на хартия
Максимум: 216,0 мм x 355,6 мм
Минимум: 105,0 мм x 148,0 мм
Тегло на хартиената основа
60 г/м² до 120 г/м²
Брой източници на хартия и капацитет за хартия*1
Касета за хартия x 1
550 листа (80 г/м²), 640 листа (64 г/м²)
Размери
(Ш x Д x В)
399 мм x 356 мм x 131 мм
Тегло
Прибл. 3,8 кг
*1 Варира в зависимост от средата на инсталиране и хартията, която ще използвате.
9C1U-002