Използваема хартия

Размерите и типовете хартия, които могат да се използват на устройството, са показани по-долу.
Трябва да се вземат предпазни мерки при работа и съхранение на хартията. Предпазни мерки при работа с хартия

Размери на използваемата хартия

: Използваема     : Неизползваема
Размер на хартия
Касета за хартия 1
Касета за хартия 2*1
Многофункционална тава
Автоматичен двустранен печат*2
A4*3*4
B5
A5*5
A6
Legal (LGL)*3
Letter (LTR)*3*4
Statement (STMT)
Executive (EXEC)
Oficio*3
Oficio (Brazil)*3
Oficio (Mexico)*3
Letter (Government)*3
Legal (Government)*3
Foolscap/Folio*3
Foolscap (Australia)*3
Legal (India)*3
3X5 инча
Envelope No.10 (COM10)
Envelope Monarch
Envelope C5
Envelope DL
Персонализиран размер на хартия
*6
*6
*7
*8
*1 Опционалната Cassette Feeding Module-AH
*2 Автоматично печата от двете страни, без да се налага презареждане на хартията.
*3 Позволява отпечатване на получени I-факсове.
*4 Позволява отпечатване на отчети и списъци.
*5 Позволява зареждане на хартия в портретна или пейзажна ориентация.
*6 Можете да използвате персонализиран размер от 105,0 мм x 148,0 мм до 216,0 мм x 355,6 мм.
*7 Можете да използвате персонализиран размер от 76,2 мм x 127,0 мм до 216,0 мм x 355,6 мм.
*8 Можете да използвате персонализиран размер от 210,0 мм x 279,4 мм до 216,0 мм x 355,6 мм.

Типове използваема хартия

Можете да използвате нехлорирана хартия.
: Използваема     : Неизползваема
Тип хартия
Тегло на хартията
Касета за хартия 1
Касета за хартия 2*1
Многофункционална тава
Автоматичен двустранен печат*2
Тънка 1*3
60 г/м²
Обикновена 1*3*4
61 г/м² до 74 г/м²
Обикновена 2*3*4
75 г/м² до 89 г/м²
Обикновена 3*4
90 г/м² до 105 г/м²
Тежка 1
106 г/м² до 120 г/м²
Тежка 2
121 г/м² до 149 г/м²
Тежка 3
150 г/м² до 199 г/м²
Рециклирана 1*3*4
61 г/м² до 74 г/м²
Рециклирана 2*3*4
75 г/м² до 89 г/м²
Етикети
Цветни*3*4
61 г/м² до 74 г/м²
Бланка 1
61 г/м² до 74 г/м²
Бланка 2
75 г/м² до 89 г/м²
Бланка 3
90 г/м² до 105 г/м²
Бланка 4
106 г/м² до 120 г/м²
Бланка 5
121 г/м² до 149 г/м²
Бланка 6
150 г/м² до 199 г/м²
Висококачествена 1
60 г/м² до 74 г/м²
Висококачествена 2
75 г/м² до 104 г/м²
Висококачествена 3
105 г/м² до 120 г/м²
Плик*5
*1 Опционалната Cassette Feeding Module-AH
*2 Автоматично печата от двете страни, без да се налага презареждане на хартията.
*3 Позволява отпечатване на получени I-факсове.
*4 Позволява отпечатване на отчети и списъци.
*5 Когато зададете персонализиран размер, [Плик 1] и [Плик 2] се показват за тип хартия. Ако не можете да печатате добре с [Плик 1], като например поради отделяне на тонера, опитайте с [Плик 2].

Неизползваема хартия

Преди да печатате, проверете дали използваната хартия е подходяща. Не използвайте следните типове хартия, тъй като те могат да причинят засядане на хартията или печатни грешки:
Смачкана, нагъната, навита, скъсана или влажна хартия*1
Тънка сламена хартия, много тънка хартия, груба хартия, гланцова хартия
Хартия с лепило или друг адхезив, стърчаща или хартия за етикети, чиято задна страна може лесно да се отлепи
Хартия, отпечатана от термотрансферен принтер, задната страна на хартията, отпечатана от термотрансферен принтер
*1 Печатането върху влажна хартия може да доведе до отделяне на пара от изходната зона или водни капчици да полепнат по изходната част, но това не означава неизправност. Това е така, защото водата, съдържаща се в хартията, се изпарява поради генерираната топлината при фиксиране на тонера върху хартията. Това е по-вероятно да се случи, когато стайната температура е ниска.
9C1U-00E