ИД и ПИН на системния мениджър

Устройството има Режим на системен мениджър за преглед и промяна на важни настройки.
Когато са зададени ИД на системния мениджър и ПИН на системен мениджър, само тези потребители, които знаят тази информация, могат да влязат в Режим на системен мениджър.
ИД на системния мениджър и ПИН на системния мениджър не са зададени.
Режимът на системния мениджър е забранен, което позволява на всеки да вижда и да променя важни настройки. Задайте ИД на системния мениджър и ПИН на системния мениджър, за да защитите информацията и да разрешите само на определени администратори да имат достъп до тази информация.
 
За подробности как да промените и зададете ИД на системния мениджър и ПИН на системния мениджър, вж. следното:
Задаване на ИД на отдел и ПИН за администратора
9C1U-003