Намаляване на разходите

Това устройство може да ви помогне да намалите разходите за хартия и захранване.
Спестяване на хартия
Спестяване на хартия при печат
Можете да печатате от двете страни на хартията и да отпечатвате няколко страници на един лист хартия.
Печатане от компютър
 
Ограничаване и управление на броя на листовете хартия
Можете да зададете ИД на отдел на всеки потребител или група, за да управлявате броя на отпечатаните страници по ИД на отдел.
Удостоверяване на потребители и управление на групи с ИД на отдел (Управление на ИД на отдел)
Пестене на енергия
Можете да конфигурирате устройството да влиза в спящ режим, когато не се използва, за да пестите енергия. Захранването на устройството не се изключва, така че може бързо да възобнови операциите си.
Намаляване на консумацията на енергия (спящ режим)
9C1U-00W